Обратно към Кариери

Главен счетоводител

13 април 2021

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama S.A.

 • Във Франция, застрахователят е: № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 31 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на нашето развитие си търсим Главен счетоводител. 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за законосъобразността на дейността на отдела, контрола, разпределението на задачите и отговорностите в отдела.
 • Установява, организира и координира отразяването на техническите и нетехническите операции на дружеството в съответствие с приложимото законодателство, вътрешните правила на Дружеството и указанията на Групата Групама.
 • Съблюдава за точност и пълнота счетоводните операции и отчети. Организира техническото приключване на финансовите операции в счетоводната система и засичане на информацията в счетоводно- финансовия софтуер.
 • Взаимодейства с данъчните институции, вътрешните и външните одитори при извършване на одитите, изпълнителните органи на местно ниво. Контролира представянето на отчетите пред институциите (НАП, НСИ и др.) в законоустановените срокове.
 • Контролира въвеждането на финансовите данни в системите и изготвянето на техническите и нетехническите счетоводни операции.
 • Контролира засичането между отчетите за инвестиционни сметки, банкови сметки и въвеждането им във финансовия софтуер.
 • Организира, управлява и контролира касовите операции.
 • Организира и контролира навременното изготвяне на изисканите от закона документи, отчети и данъчни декларации.
 • Осъществява управлението на данъчното облагане на Дружеството.
 • Организира плащането на оперативни и капиталови разходи.
 • Контролира изготвянето на отчети за оборота в съответствие с МСФО и предоставянето им на отдел „Контрол, планиране и финансови активи“ с цел изготвяне на отчетите за Групата Групама.
 • Организира, управлява и контролира спазването на нормативните изисквания за счетоводна отчетност и въвеждането на нови такива.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше икономическо образование – специалност “Финанси“ и/или „Счетоводство и контрол“; 
 • Минимум 5 години професионален опит като главен счетоводител; 
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office; Напреднало ниво на работа с Excel;
 • Висока степен на отговорност и организираност, внимание към детайла и прецизност;
 • Самостоятелност при вземането на оперативни решения, свързани с ежедневните счетоводни задължения. 

ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТА

 • Английски език – работно ниво;
 • Опит със счетоводен софтуер SAP.  

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Допълнителни дни отпуск;
 • Допълнителна здравна застраховка и мобилен план;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения. 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

   

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели