Обратно към Кариери

Експерт имуществено застраховане - управление на продукти и оценка на риска

14 септември 2022

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, който да се присъедини към нашия екип на позиция Експерт имуществено застраховане - управление на продукти и оценка на риска

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 • Отговаря за постигане на заложените цели за рентабилност и ръст на портфейла по имуществено застраховане, като спазва политиките и процедурите за селекция на риска, контролира спазването им от продажбените структури, предлага стратегии за увеличаване на пазарния дял;
 • Разрешава сложни и специфични работни казуси/ въпроси, изискващи съответното ниво на експертиза;
 • Проследява неплатените премии по застраховки;
 • Участва в разработването и актуализацията на процедури по сключване на застрахователни договори;          
 • Изготвя задания за информационната система за внедряване на нов или промяна на съществуващ продукт;
 • Извършва тестове за приемане на нови продукти или промени в информационната система;
 • Участва в създаването и актуализирането на Общи условия, документи за лицензиране или разширяване на лиценза и др.;
 • Отговаря за подбора на застрахованите обекти в съответствие с политиката и процедурите за селекцията на рисковете;
 • Наблюдава пазарните тенденциите и представянето на портфейла по линиите бизнес за които отговаря, предлага промени и области за развитие
 • Осигурява методическа и професионална поддръжка на продажбите и обслужването на застрахователните продукти;
 • Изготвя оферти и оценка на риска;
 • Издава, прави промени и прекратява застрахователни договори - издаване на анекси;
 • Контролира проверката на получените застрахователни полици и прилежащите към тях документи, както и придвижването на досиета за архивиране;
 • Контролира проверката на аквизиционни досиета за пълнота и изрядност и въвеждането на информация в информационната система; електронен регистър; ИНСИС;
 • Контролира изготвянето на справки за неизрядни и/или неархивирани полици и прилежащите към тях документи, както и навременното информиране на посредниците и осигуряване отстраняването на несъответствията съгласно указанията за архивиране;
 • Отговаря на жалби във връзка с администриране на застрахователните договори;
 • Изготвя различни отчети и справки за дейността;
 • Извършва обучения по обслужваните застрахователни продукти при необходимост;
 • Обучава новоназначени служители в отдела;

 ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше образование;
 • Минимум 3 години професионален опит в областта на имуществено застраховане;
 • Английски език – много добро работно ниво;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Личностни умения – Разрешаване на проблеми, аналитично мислене, ориентираност към резултата, внимание към детайла, работа в екип, отговорност, гъвкавост, лоялност.

 ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 • Работа с INSIS
 • Познания по застраховките от линията бизнес Обща гражданска отговорност

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

 Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

        

Кандидатствай по тази обява: 

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели