Обратно към Кариери

Специалист, управление на човешките ресурси

13 януари 2021

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

 • във Франция, застрахователят е № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 32 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България „Групама“ е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане.  Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, който да се присъедини към екип Човешки ресурси.

 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

 • Приема и изготвя документацията, свързана с назначаване, преназначаване и прекратяване на трудовите и извънтрудовите правоотношения;
 • Отговаря за пълнотата и правилното съхранение на трудови досиета на служителите, в съответствие с приложимото законодателство;
 • Регистрира и обработва постъпили документи в отдел „Човешки ресурси“ - изготвя служебни бележки, УП-1, УП-3 и други заявки от страна на служителите на дружеството;
 • Участва в изготвянето на ведомости за заплати и рекапитулации, хонорар по граждански договор, декларация образец №1 и образец №6 за НАП, описи за болнични към НОИ;
 • Участва в изготвянето на справки, отчети и анализи за нуждите на вътрешния, национален и международен рипортинг;
 • Оказване на компетентна помощ при решаване на трудово-правни и ТРЗ казуси;
 • Отговаря за дейностите, произтичащи от задълженията на работодателя по ЗЗБУТ и поднормативните му актове;
 • Изпълнява и други допълнително възложени задачи, в рамките на компетентностите на длъжността;

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 • Висше икономическо образование.
 • Минимум 2 години професионален опит на подобна позиция - опит в областта на администриране на трудовите правоотношения и изчисляване на работните заплатати  е задължителен.
 • Отлично познаване на българското трудово и осигурително законодателство.
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office – Word, Excel.
 • Английски език – работно ниво.
 • Личностни умения: работа в екип, лоялност, инициативност, организираност, отговорност, адаптивност, умение за работа под напрежение и висока професионална етика. 

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 • Опит с програмата "СТИЛ" е предимство.

 КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА 

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy)
 • Допълнителни дни отпуск
 • Допълнителнa здравна застраховка и мобилен план
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти
 • Тиймбилдинг програми
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

   

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели