Обратно към Кариери

Регионален застрахователен представител - гр. София /по заместване/

19 юни 2020

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Във Франция, застрахователят е: № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;

 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 32 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позицията Регионален застрахователен представител -  гр. София.

За позицията предлагаме временен трудов договор по заместване за период 12 месеца, с възможност за преминаване на друга подходяща позиция след края на срока на договора.

 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 1. Извършва директни продажби на застрахователните продукти на компанията като:
 • Консултира и обслужва клиентите на Дружеството в съответствие с техните нужди;
 • Осъществява непрекъсната комуникация с клиентите и изготвя оферти по отношение на застрахователните продукти, договори, условия и др.;
 • Сключва застрахователни договори с клиенти като събира необходимата информация в съответствие с утвърдените изисквания;
 • Работи с каса и пос терминал. Отговаря за касовата наличност. Издава платежни документи. Внася пари в банка.
 1. Работи със застрахователните партньори на дружеството - брокери и агенти. Поддържа връзка и предоставя техническа и административна помощ като:
 • Провежда обучения на посредниците и техните служители;
 • Подпомага оферирането, издаването и отчитането на полиците, както и на събраните премии;
 • Участва в подбора на нови посредници;
 • Съдейства на клиенти при възникнали щети;
 1. Текущо отчита и прави анализ на резултатите от продажбите на застрахователните продукти, за които отговаря, идентифицира проблемите, предлага решения.
 2. Извършва оценка на риска на застраховани обекти, одобрява, съгласува и подписва застрахователни полици в рамките на делегираните правомощия.
 3. Подготвя отчети за дейността на агенцията.
 4. Води администрацията и документооборота на агенцията.

 ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше образование – бакалавърска степен по застраховане и/или икономика;
 • Минимум 3 години професионален опит в застраховането;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Личностни умения: инициативност, организираност, отговорност, адаптивност;
 • Отлични комуникативни умения и фокус към клиента;
 • Нагласа за динамична и разнообразна работа и спазване на срокове;

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Опит с информационна система INSIS;
 • Добро работно ниво на английски език;

 КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Допълнителни дни отпуск;
 • Допълнителнa здравна застраховка и мобилен план;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тиймбилдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

 Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

 

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели