Обратно към Кариери

СПЕЦИАЛИСТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ – АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

11 юни 2020

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

 • във Франция, застрахователят е № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 32 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България „Групама“ е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане.  

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: 

 • Проверява получените застрахователни полици и прилежащите към тях документи;
 • Проверява аквизиционни досиета за пълнота и изрядност и въвежда информация в специализирана информационна система, електронен регистър и ИНСИС;
 • Изготвя справки за неизрядни и/или неархивирани полици и прилежащите към тях документи, като информира своевременно отговорните колеги от Търговска дирекция и осигурява отстраняване на несъответствията съгласно указанията за архивиране;
 • Поддържа електронен архив, окомплектова досиета, отговаря за съхраняването и предаването на архива на външна архиваторска фирма;
 • Участва в дейностите по разработване, анализиране, внедряване и преработване на нов софтуерен продукт за архивиране;
 • Изготвя месечни отчети и справки, свързани с контрол и управление на сключените договори в областта на автомобилно застраховане;
 • Участва в тестовете за приемане на нови продукти или промени в информационната система;
 • Издава застрахователни договори и прави промени по застрахователни договори - издава анекси;
 • Участва в дейностите по разработване, анализиране, внедряване и преработване на застрахователните продукти.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 • Висше образование – образователна степен бакалавър;
 • Минимум 1 година професионален опит;
 • Компютърна грамотност - MS Office;
 • Личностни умения: отлична организираност, внимание към детайла, самодисциплина, автономност, отговорност, работа в екип, умения за работа под  напрежение и висока професионална етика.  

 ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 •  Работа с INSIS;
 • Английски език – работно ниво.

  КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА: 

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Допълнителни дни отпуск;
 • Допълнителнa здравна застраховка и мобилен план;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм-билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите в полето „Относно” Ref.No на позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

   

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели