Обратно към Кариери

СТАРШИ ЕКСПЕРТ НЕАВТОМОБИЛНИ ЩЕТИ

17 ноември 2021

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, който да се присъедини към нашия екип на позиция СТАРШИ ЕКСПЕРТ НЕАВТОМОБИЛНИ ЩЕТИ /в отдел Ликвидация на имуществени щети и отговорности/ 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Регистрира застрахователни претенции в информационната система на компанията;
 • Изисква и проверява необходимата документация при настъпило застрахователно събитие;
 • Извършва огледи, съставя описи и изготвя калкулации по застрахователни претенции;
 • Извършва цялостна преценка за основанието и размера на обезщетенията по застрахователни претенции и изготвя окончателен доклад;
 • Изготвя предложения за изплащане на обезщетения или аргументиран отказ за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Координира работата с вещи лица и асистиращи компании;
 • Провежда ежедневна комуникация и кореспонденция с клиенти, посредници и други структурни звена на компанията;
 • Участва в извършване на тестове при въвеждане на нови продукти или промени в информационната система във връзка с ликвидацията на щети;
 • Изготвя различни справки и анализи, свързани с дейността на отдела;
 • Съдейства при необходимост на Подписвачески отдел във връзка с оглед и оценка на риска на застраховани обекти;
 • Участва в проекти на компанията, свързани с обслужването на неавтомобилни щети и др.

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше образование;
 • Минимум 3 години професионален опит на подобна позиция/в областта на застраховането;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Активен шофьор с валидна шофьорска книжка;
 • Личностни качества: аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност; инициативност, лоялност, отлични комуникативни умения, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение и спазване на срокове; умение да се сменят приоритети и гъвкавост в поведението.

ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше икономическо образование, Застраховане и социално дело;
 • Опит със застрахователен софтуер INSIS;
 • Опит със CRM;
 • Английски и/или френски език – работно ниво; писмено и говоримо.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Работа с INSIS;
 • Познания по застраховките от линията бизнес Обща гражданска отговорност;

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Допълнителни дни отпуск (Home-office policy);
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

 Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

     

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели