Обратно към Кариери

Регионален застрахователен представител - гр. Стара Загора

07 юни 2021

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Регионален застрахователен представител -  гр. Стара Загора.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 1. Извършва директни продажби на застрахователните продукти на компанията като:
 • Консултира и обслужва клиентите на Дружеството в съответствие с техните нужди;
 • Осъществява непрекъсната комуникация с клиентите и изготвя оферти по отношение на застрахователните продукти, договори, условия и др.;
 • Сключва застрахователни договори с клиенти като събира необходимата информация в съответствие с утвърдените изисквания;
 • Работи с каса и ПОС терминал. Отговаря за касовата наличност. Издава платежни документи. Внася пари в банка.
 1. Текущо отчита и прави анализ на резултатите от продажбите на застрахователните продукти, за които отговаря, идентифицира проблемите, предлага решения.
 2. Извършва оценка на риска на застраховани обекти, одобрява, съгласува и подписва застрахователни полици в рамките на делегираните правомощия.
 3. Работи с местни и национални брокери, с които Дружеството има изградени дългогодишни партньорства:
 • Изгражда партньорски взаимоотношения с тях;
 • Изготвя и предоставя оферти.
 • Сключва полици и отчита документите на посредниците;
 • Изготвя справки за падежи и изтичащи полици;
 • Провежда обучения и тренинги.

 

 1. Изгражда и развива мрежа от посредници – брокери, туристически агенции и агенти, които да работят в сътрудничество с агенцията.
 2. Подготвя отчети за дейността на агенцията;
 3. Води администрацията и документооборота на агенцията.

 ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше образование;
 • Професионален опит в застраховането;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Личностни умения - инициативност, организираност, отговорност, адаптивност;
 • Отлични комуникативни умения и фокус към клиента;
 • Нагласа за динамична и разнообразна работа и спазване на срокове;

 ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Опит с информационна система INSIS;
 • Добро работно ниво на английски;

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

   

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели