Обратно към Кариери

Застрахователен експерт – аквизиция и ликвидация, за гр. Велико Търново

12 септември 2019

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

 В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип:

 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 1. Извършва директни продажби на застрахователните продукти на компанията като:
 • Консултира и обслужва клиентите на Дружеството в съответствие с техните нужди;
 • Осъществява непрекъсната комуникация с клиентите и изготвя оферти по отношение на застрахователните продукти, договори, условия и др.;
 • Сключва застрахователни договори с клиенти като събира необходимата информация в съответствие с утвърдените изисквания;
 • Работи с каса и пос терминал. Отговаря за касовата наличност. Издава платежни документи. Внася пари в банка.
 1. Текущо отчита и прави анализ на резултатите от продажбите на застрахователните продукти, за които отговаря, идентифицира проблемите, предлага решения.
 2. Извършва оценка на риска на застраховани обекти, одобрява, съгласува и подписва застрахователни полици в рамките на делегираните правомощия.
 3. Отговаря за приемане на уведомленията за щети на МПС и регистрацията им в ИС INSIS:
 • Извършва огледи на МПС по ликвидация на щети посредством Groupama Video Assistant и на място;
 • Отговаря за събирането, окомплектоването и представянето на необходимите документи по щети;
 • Отговаря за спазване на законовите срокове и фирмени стандарти;
 • Консултира клиентите във връзка с процеса по уреждане на застрахователни претенции;
 • Работи със CRM система на компанията;
 • Изготвя справки, анализи и статистики във връзка с извършваните дейности.
 1. Подготвя отчети за дейността на агенцията;
 2. Води администрацията и документооборота на агенцията.

 ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше образование – бакалавърска степен по застраховане и/или икономика;
 • Минимум 3 години професионален опит в застраховането;
 • Активен шофьор с чисто свидетелство за управление на МПС;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Личностни умения: инициативност, организираност, отговорност, адаптивност;
 • Отлични комуникативни умения и фокус към клиента;
 • Нагласа за динамична и разнообразна работа и спазване на срокове;

 ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Опит с информационна система INSIS;
 • Добро работно ниво на английски и/или френски език;
 • Предходен опит с INSIS.

 КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

 • Срочен трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy)
 • Допълнителни дни отпуск;
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

 Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели