Обратно към Кариери

Експерт застраховане - продажби, гр. Благоевград (Заместване по майчинство)

03 май 2022

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка. 

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Експерт застраховане - продажби в гр. Благоевград

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 • Консултира и обслужва клиентите на Дружеството в съответствие с техните нужди от застрахователни продукти;
 • Приема входящи и осъществява изходящи обаждания от клиенти, изпраща имейли;
 • Отговоря на запитвания от клиенти във връзка необходимост от информация или отстраняване на проблеми;
 • Идентифицира възможности за продажби на регионално ниво с цел развиване на търговската дейност и рентабилност.
 • Осъществява редовни пътувания в рамките на региона с цел надграждане на клиентското портфолио от индивидуални и корпоративни клиенти.
 • Извършва оценка на риска по предложения за сключване на застрахователни договори;
 • Сключва застрахователни договори, съгласно вътрешните правила на дружеството;
 • Прави кръстосани продажби на потенциални клиенти на Групама, още със сключването на първия застрахователен договор с тях;
 • Извършва първоначален оглед при сключване на нова полица Каско в Групама, извършва и вторичен оглед, след отстраняване на увреждания, вследствие на щета.
 • Изготвя справки, свързани с продажби, клиентски проучвания, свързани с анализ на портфолиото на клиентите и др., поискани от прекия ръководител;
 • Работи с каса и ПОС терминал. Отговаря за касовата наличност. Издава платежни документи. Внася пари в банка. Изпраща информация към отдел Разплащания в края на деня за постъпилите суми в агенцията.
 • Текущо отчита и прави анализ на резултатите от продажбите на застрахователните продукти, за които отговаря, идентифицира проблемите, предлага решения;
 • Води администрацията и документооборота за портфолиото от клиенти, за които отговаря; 

ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше образование - търговия, маркетинг, застраховане или финанси;
 • Минимум 1 година професионален опит в областта на продажбите;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Личностни умения - инициативност, организираност, отговорност, адаптивност;
 • Отлични комуникативни умения и фокус към клиента;
 • Нагласа за динамична и разнообразна работа и спазване на срокове; 

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Опит в областта на продажбите на застрахователни продукти или в областта на обслужване на клиенти ще се счита за предимство;
 • Опит с информационна система INSIS и CRM;
 • Шофьорска книжка и готовност за регулярни пътувания;
 • Английски език – добро работно ниво; 

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за преминаване на постоянен трудов договор при успешно изпълнение на поставените цели;
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения. 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

    

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели