Обратно към Кариери

Счетоводител - младши

11 април 2022

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama S.A.

 • Във Франция, застрахователят е: № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 32 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България „Групама“ е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилното застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Счетоводител - младши. 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Обработва първични счетоводни документи;
 • Отговаря за своевременното и коректно регистриране на счетоводните документи в счетоводната система на дружеството, както и за тяхното архивиране;
 • Осчетоводява всички разходи в системата на дружеството и спазва изискванията на счетоводното законодателство и фирмените стандарти;
 • Изчислява дължимите данъци и изготвя справка-декларация за ДДС;
 • Изготвя вторични документи и регистри;
 • Извършва проверка на данни и транзакции и изравнява салдата по сметките, осчетоводени в счетоводния софтуер и банковите извлечения;
 • Извършва преоценка на активите и валутните операции;
 • Изготвя справки за платени и начислени премии, комисионни, данъци, разсрочени и прогнозни разходи;
 • Осъществява точно и навременно счетоводно приключване - месечно, тримесечно и годишно;
 • Съставя счетоводни отчети, справки, извлечения, оборотни ведомости и анализи –за нуждите на отчетността на отдела и компанията;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше икономическо образование – специалност “Финанси“ и/или „Счетоводство“; 
 • Опит на подобна позиция – минимум 1 година; 
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office; Напреднало ниво на работа с Excel;
 • Висока степен на отговорност и организираност, внимание към детайла и прецизност;
 • Самостоятелност при вземането на оперативни решения, свързани с ежедневните счетоводни задължения. 

ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТА

 • Английски език – работно ниво;
 • Опит със счетоводен софтуер SAP.  

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Допълнителна здравна застраховка и мобилен план;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения. 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

       

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели