Обратно към Кариери

Мениджър медицинско застраховане

11 март 2022

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

 • във Франция, застрахователят е № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 32 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Мениджър медицинско застраховане.

 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за организацията по приемане, регистриране и обработка на предявените претенции по застрахователни договори по продуктова линия здравно застраховане в информационната система на компанията;
 • Познава в дълбочина основната дейност на лечебните заведения, организацията на труда и управленската структура;
 • Задълбочено познаване на вътрешните нормативни документи на лечебните заведения, свързани с организацията, функционирането и дейността им;
 • Спазва сроковете за изпълнение на поставените задачи, съгласно нормативната уредба и вътрешните правила и процедури на отдела;
 • Извършва дейност по текущ и последващ контрол на медицинската и разходо-оправдателната документация;
 • Представя информация за продуктите и услугите на Групама Застраховане ЕАД по линия здравно застраховане;
 • Демонстрира отлични умения - провеждане на телефонни разговори, дипломация, бизнес протокол и презентационни умения;
 • Следи за актуалността на базата данни за постъпили и обработени обаждания;
 • Изготвя справки за предоставени услуги от договорните партньори по здравна застраховка;
 • Участва в процесите по подобряване на продукта и развойната дейност по отношение на здравното застраховане;
 • Взема окончателно решение по застрахователни претенции с определен лимит;
 • Води точна отчетност, свързана с изпълнение на дейността.

 ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше образование – икономическо (застраховане или финанси) или медицинското образование ще се счита за предимство;
 • Минимум 5 години професионален опит на подобна позиция в застрахователна компания, предлагаща здравно застраховане или лечебно заведение, работещо със застрахователи;
 • Отлична компютърна грамотност, работа с MS Office – Word, Excel;
 • Организираност, отговорност, работа в екип, фокус към клиента, умения за работа под напрежение и висока професионална етика;
 • Умения за комуникация и разрешаване на кризисни ситуации.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Много добро ниво на английски и/или френски език;
 • Предходен опит с INSIS;
 • Специализирано образувание свързано с медицински мениджмънт.

 КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

 Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

       

          Кандидатствай по тази обява: 

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели