Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за позиция Мениджър продажби - Агенция гр. Стара Загора

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 • Отговаря за контрола и разпределение на задачите и отговорностите в Агенцията.
 • Отговаря за качественото взаимодействие, комуникация и установяване на отношения със застрахователните посредници, агенти и клиенти в региона, организира дейността развитието на продажбите.
 • Следи за изпълнението на годишния план, анализира причините за отклонения и своевременно комуникира тези въпроси с посредниците и агентите.
 • Организира срещи и търговски обучения със застрахователните посредници и агенти за обсъждане на нови продукти, тарифи, правила за работа и процедури. Координира и организира продуктови кампании и мотивационни схеми за стимулиране на продажбите.
 • Изготвя редовни отчети за работата на посредниците, продажбените резултати и плановете за реализирането им. Съдейства за разрешаване на техните проблеми.
 • Разработва и внедрява бизнес стратегии за развитие на посредниците и агентите на компанията.
 • Проследява платени и неизплатени премии и наблюдава финансовия профил на посредниците и агентите.
 • Води кореспонденция с надзорни институции, външни организации, застраховани, застраховащи, ползващи се лица и др.
 • Определя принципите за и съблюдава насочването на съответен търговски персонал да отговаря за взаимоотношения с конкретни / потенциални клиенти.
 • След преминаване на обучение и успешно положен тест: Извършва оглед, идентификация и заснемане на МПС по застраховка Каско, при стриктно спазване на актуалните вътрешни правила и указания. Въвежда извършените огледи в специализиран софтуерен модул.

ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше икономическо образование - търговия, застраховане или финанси;
 • Минимум 3 години професионален опит в областта на продажбите и работа с посредници;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Английски език –работно ниво;
 • Шофьорска книжка;
 • Личностни умения - инициативност, организираност, отговорност, адаптивност, умения за работа в екип;
 • Отлични комуникативни умения и фокус към развитие на продажбите;
 • Нагласа за динамична и разнообразна работа и спазване на срокове;

 ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Опит в областта на продажбите на застрахователни продукти или в областта на обслужване на посредници и клиенти ще се счита за основно  предимство;
 • Опит с информационна система INSIS;

 КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и посочете позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

     

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели