Обратно към Кариери

МЕНИДЖЪР ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ

11 January 2024

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, който да се присъедини към нашия екип на позиция: МЕНИДЖЪР ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ

 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: 

 • Контролира регистрирането на застрахователни претенции в информационната система на компанията;
 • Изисква и проверява необходимата документация при настъпило застрахователно събитие, както и проследяване на целия ликвидационен процес на щети до определен лимит;
 • Контролира и одобрява извършването на огледи от външни експертни лица и от служителите на отдела.
 • Извършва цялостна преценка за основанието и размера на обезщетенията по застрахователни претенции и подписва изготвените ликвидационни доклади до определения му лимит;
 • Проверява изготвените предложения за изплащане на обезщетения или аргументиран отказ за изплащане на застрахователно обезщетение до определения му лимит;
 • Ескалира за одобрения щети над определенбия му лимит;
 • Координира и одобрява работата с вещи лица и асистиращи компании, като съблюдава основните изисквания на компанията при работа с външни партньори;
 • Съгласува провеждането на ежедневна комуникация и кореспонденция с клиенти, посредници и други структурни звена на компанията в рамките на определените му лимити;
 • Участва или излъчва представители за извършване на тестове при въвеждане на нови продукти или промени в информационната система във връзка с ликвидацията на щети;
 • Изготвя различни справки и анализи, свързани с дейността на отдела;
 • Изготвя специализирани справки и отчети за KPI, по образци на Дружеството и Групата;
 • Съдейства при необходимост на Подписвачески отдел във връзка с оглед и оценка на риска на застраховани обекти;
 • Участва в преговори с клиенти;
 • Участва в проекти на компанията, свързани с обслужването на неавтомобилни щети и др.
 • Създава условия за развитие на екипа и повишаване на служителската удовлетвореност;

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 • Висше образование;
 • Професионален опит на подобна позиция/в областта на застраховането;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Личностни качества: аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност; инициативност, лоялност, отлични комуникативни умения, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение и спазване на срокове; умение да се сменят приоритети и гъвкавост в поведението. 

ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТИТЕ: 

 • Висше икономическо образование, Застраховане и социално дело;
 • Опит със застрахователен софтуер INSIS;
 • Опит с CRM;
 • Английски и/или френски език – работно ниво; писмено и говоримо. 

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.
 • Допълнителни социални придобивки след изтичане на изпитателния срок - разходи за транспорт и храна, гъвкава работна седмица 4,5 работни дни веднъж в месеца, 1 допълнителен ден платен годишен отпуск - бонус за рожден ден.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

         

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели