Обратно към Кариери

Експерт продажби – ключови клиенти

16 January 2024

„Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

 • във Франция, застрахователят е № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 32 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е ексклузивен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Експерт продажби – ключови клиенти.

 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: 

 • Развива партньорските взаимоотношения с OTP Застрахователен брокер.
 • Предлага, организира, участва и провежда обучения за служители на OTP Застрахователен брокер.
 • Предлага и участва в организацията и провеждането на търговски кампании и продажбени инициативи.
 • Прави предложения за подобряване на процесите и застрахователните продукти, и участва в тяхното разработване.
 • Одобрява търговски отстъпки в рамките на делегираните правомощия.
 • Актуализира всички необходими документи при промяна на застрахователен продукт, като си сътрудничи с отговорните отдели в компанията.
 • Изготвя помощни продажбени материали, които да подпомагат служителите на OTP Застрахователен брокер.
 • Създава и коригира вътрешнобанкови процедури свързани със застрахователни продукти.
 • Координира съвместни проекти с OTP Застрахователен брокер, както вътрешно така и външно.
 • Изготвя и провежда официалната комуникация с OTP Застрахователен брокер.
 • Участва в изготвянето и проследяването на постоянни контроли съгласно вътрешните политики на компанията.
 • Изготвя регулярни отчети за резултатите на OTP Застрахователен брокер за нуждите на дирекцията и ръководството - анализира данни, подготвя справки, следи резултати.
 • Извършва правилното архивиране на създадените от и постъпили в отдела документи, според правилата на компанията.
 • Осигурява съдействие на OTP Застрахователен брокер.

    ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 • Висше образование - Бакалавър;
 • Минимум 2 години професионален опит на подобна позиция;
 • Много добра компютърна грамотност –MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint);
 • Английски език – работно ниво;
 • Личностни качества: адаптивност, гъвкавост, организираност и добра самодисциплина, работа в екип, висока професионална етика и отговорност.

 ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 • Предишен застрахователен опит на подобна позиция в застрахователна компания;
 • Опит в подготовката на презентации и водене на обучения.

 КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА: 

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Здравна застраховка и мобилен план;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения;
 • Тиймбилдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Допълнителни социални придобивки след изтичане на изпитателния срок - разходи за транспорт и храна, гъвкава работна седмица 4,5 работни дни веднъж в месеца работни дни в месеца, 1 допълнителен ден платен годишен отпуск - бонус за рожден ден.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

       

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели