Обратно към Кариери

ЕКСПЕРТ НЕАВТОМОБИЛНИ ЩЕТИ /ЛИКВИДАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ И ОТГОВОРНОСТИ/

14 януари 2022

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка. 

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, който да се присъедини към нашия екип на позиция:

ЕКСПЕРТ НЕАВТОМОБИЛНИ ЩЕТИ /ЛИКВИДАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ И ОТГОВОРНОСТИ/

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: 

 • Регистрира застрахователни претенции в информационната система на компанията;
 • Изисква и проверява необходимата документация при настъпило застрахователно събитие;
 • Извършва огледи, съставя описи и изготвя калкулации по застрахователни претенции;
 • Извършва цялостна преценка за основанието и размера на обезщетенията по застрахователни претенции и изготвя окончателен доклад;
 • Изготвя предложения за изплащане на обезщетения или аргументиран отказ за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Координира работата с вещи лица и асистиращи компании;
 • Провежда ежедневна комуникация и кореспонденция с клиенти, посредници и други структурни звена на компанията;
 • Участва в извършване на тестове при въвеждане на нови продукти или промени в информационната система във връзка с ликвидацията на щети;
 • Изготвя различни справки и анализи, свързани с дейността на отдела;
 • Съдейства при необходимост на Подписвачески отдел във връзка с оглед и оценка на риска на застраховани обекти;
 • Участва в проекти на компанията, свързани с обслужването на неавтомобилни щети и др. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 • Висше образование;
 • Професионален опит на подобна позиция/в областта на застраховането;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Активен шофьор с валидна шофьорска книжка;
 • Личностни качества: аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност; инициативност, лоялност, отлични комуникативни умения, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение и спазване на срокове; умение да се сменят приоритети и гъвкавост в поведението. 

ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТИТЕ: 

 • Висше икономическо образование, Застраховане и социално дело;
 • Опит със застрахователен софтуер INSIS;
 • Опит със CRM;
 • Английски и/или френски език – работно ниво; писмено и говоримо. 

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА: 

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения. 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и посочите позицията, за която кандидатствате. 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

     

Кандидатствай по тази обява: 

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели