Обратно към Кариери

Експерт застраховане - продажби, Агенция гр. Добрич

17 May 2024

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е: 

 • № 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; 
 • № 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита; 
 • № 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.
В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Експерт застраховане – продажби, Агенция гр. Добрич.


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 • Консултира и обслужва клиентите на Дружеството в съответствие с техните нужди от застрахователни продукти;
 • Приема входящи и осъществява изходящи обаждания от клиенти и партньори, води писмена комуникация;
 • Отговоря на запитвания от клиенти и парнтньори във връзка необходимост от информация или отстраняване на проблеми;
 • Извършва оценка на риска по предложения за сключване на застрахователни договори;
 • Сключва застрахователни договори, съгласно вътрешните правила на дружеството;
 • Съдейства при сключване и отчитане на полици и документи от застрахователни посредници – по всички видове застраховки;
 • Изготвя оферти към застрахователни посредници, както и своевременно и изчерпателно ги информира съгласно правила на работа, процедури, указания и др., приети от Дружеството;
 • Изготвя справки, свързани с продажби, с анализ на портфолиото на посредници, клиенти и др., поискани от прекия ръководител;
 • Работи с каса и ПОС терминал. Отговаря за касовата наличност. Издава платежни документи. Внася пари в банка; 
 • Текущо отчита и прави анализ на резултатите от продажбите на застрахователните  посредници, за които отговаря, идентифицира проблемите, предлага решения;
 • Води администрацията и документооборота за портфолиото от посредници и клиенти;
 • Развива клиентското портфолио на офиса;
 • Организира и проследява подновяване на записания бизнес;

ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ: 

 • Висше  икономическо образование - търговия, застраховане или финанси;
 • Минимум 2 години професионален опит в областта на продажбите на застрахователни продукти и/или в областта на обслужване на посредници и клиенти;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office; 
 • Шофьорска книжка;
 • Английски език – работно ниво;
 • Личностни умения - инициативност, организираност, отговорност, адаптивност, умения за работа в екип;
 • Отлични комуникативни умения и фокус към развитие на продажбите;
 • Нагласа за динамична и разнообразна работа и спазване на срокове;

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Опит в корпоративно застраховане (здравно и имущество);
 • Опит с информационна система INSIS;

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Медицинска застраховка; 
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.
 • Допълнителни социални придобивки – ваучери за храна, 1 допълнителен ден платен годишен отпуск - бонус за рожден ден; гъвкава работна седмица 4,5 работни дни веднъж в месеца.
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и посочете позицията, за която кандидатствате. 


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

          

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели