Обратно към Кариери

Експерт застраховане – продажби, гр. Варна

02 May 2024

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

 • във Франция, застрахователят е № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 32 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка. 

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Експерт застраховане – продажби, в гр. Варна

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Осъществява ежедневен контакт с клиенти и партньори на компанията и отговаря за продажбите на застрахователни продукти;
 • Отговаря на запитвания от клиенти и партньори във връзка с предоставяне на информация по застрахователни продукти;
 • Издава полици и сключва застрахователни договори, съгласно вътрешните правила на дружеството;
 • Извършва оценка на риска на застраховани обекти, одобрява, съгласува и подписва застрахователни полици в рамките на делегираните правомощия;
 • Изгражда и развива регионална мрежа от директни клиенти и посредници – брокери, туристически агенции и агенти, които да работят в сътрудничество с агенцията;
 • Текущо отчита и прави анализ на резултатите от продажбите на застрахователните продукти, за които отговаря, идентифицира проблемите, предлага решения;
 • Работи с каса и ПОС терминал. Отговаря за касовата наличност. Издава платежни документи. Внася пари в банка;
 • Подготвя отчети за дейността на агенцията;
 • Води администрацията и документооборота на агенцията.  

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше икономическо образование - търговия, застраховане или финанси;
 • Професионален опит в областта на продажбите и работа с посредници;
 • Професионален опит в корпоративен бизнес и здравно застраховане;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office
 • Английски език – работно ниво;
 • Личностни качества: гъвкавост, организираност и добра самодисциплина, отговорност, работа в екип, фокус към клиента, умения за работа под напрежение и висока професионална етика. 

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Работа на подобна позиция в застрахователна компания или застрахователен посредник/брокер;
 • Опит с информационна система INSIS; 

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

 • Възможност за кариерно развитие във френска застрахователна компания;
 • Трудов договор, конкурентно заплащане и тримесечна бонусна схема;
 • Здравна застраховка и мобилен план;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения;
 • Тиймбилдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Допълнителни социални придобивки - ваучери за храна, гъвкава работна седмица 4,5 работни дни веднъж в месеца, 1 допълнителен ден платен годишен отпуск - бонус за рожден ден. 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

         

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели