“Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

 • във Франция, застрахователят е № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • 32 000 служители;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България „Групама“ е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Отговаря за администрирането на правата на потребителите в информационните системи на Компанията:

 • Създава, променя и прекратява потребителски достъпи на служители и партньори до информационните системи;
 • Управлява правилата за достъп до информационните системи - групи, профили;
 • Месечно актуализира данните за агентската структура в ИС ИНСИС;
 • Анализира и отстранява проблеми с достъпа;
 • Отговаря за администрирането на привилегировани потребители;
 • Поддържа и актуализира матриците за достъп на информационните системи на Компанията;
 • Поддържа процедурата за управление на потребителите.

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше техническо или икономическо образование;
 • Минимум 1 година опит на подобна позиция;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Много добро ниво на владеене на английски език;
 • Личностни качества: адаптивност, гъвкавост, ориентация към сътрудничество, фокус към клиентите, инициативност, организираност,  аналитичност, отговорност, добри комуникативни и междуличностни умения за работа в екип.

 ПРЕДИМСТВА НА КАНДИДАТА:

 • Професионален опит в застрахователна компания;
 • Предходен опит с информационната система INSIS.

 КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА: 

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Възможност за работа от дома (Home-office policy);
 • Допълнителна здравна застраховка и мобилен план;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм-билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

 Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и посочeте позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

      

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели