Отговорност на туроператори

Спокойствие и сигурност за Вас и Вашите клиенти.

Застраховката е предназначена за юридически лица или еднолични търговци, регистрирани като туроператори, които предлагат туристически пакети.

Застраховката е задължителна по закон за всички лицензирани туроператори и покрива отговорността на застрахования за причинени и настъпили през срока на застраховката имуществени вреди на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена, в резултат на неразплащане на туроператора с негови контрагенти, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.

  • Конкурентни тарифни условия.
  • Прецизност при ликвидацията.
  • Широк обхват от застрахователни покрития.

Застрахователната защита включва следните рискове:

  • преди започване на пътуването:

- възстановяване на платените от потребителя суми по договора, в случай че то не се е осъществило не по вина на потребителя;

  • след започване на пътуването:

- заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;

- разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването, включително необходимите разходи за подслон и храна за времето на принудителния му престой.

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на цял свят.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на база тарифата на  застрахователя и информацията, получена от въпросник-предложение. За оценка на риска и сключване на застраховката, кандидатът за застраховане представя изчерпателно попълнен въпросник-предложение, по образец на Застрахователя, Отчет за приходите и разходите и  Счетоводен баланс за предходния финансов период.

За повече информация относно продукта застраховка "Отговорност на туроператори“ можете да се свържете с Контактен Център на  директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите  запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Застраховката е предназначена за юридически лица или еднолични търговци, регистрирани като туроператори, които предлагат туристически пакети.

Застраховката е задължителна по закон за всички лицензирани туроператори и покрива отговорността на застрахования за причинени и настъпили през срока на застраховката имуществени вреди на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена, в резултат на неразплащане на туроператора с негови контрагенти, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.

  • Конкурентни тарифни условия.
  • Прецизност при ликвидацията.
  • Широк обхват от застрахователни покрития.

Застрахователната защита включва следните рискове:

  • преди започване на пътуването:

- възстановяване на платените от потребителя суми по договора, в случай че то не се е осъществило не по вина на потребителя;

  • след започване на пътуването:

- заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;

- разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването, включително необходимите разходи за подслон и храна за времето на принудителния му престой.

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на цял свят.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на база тарифата на  застрахователя и информацията, получена от въпросник-предложение. За оценка на риска и сключване на застраховката, кандидатът за застраховане представя изчерпателно попълнен въпросник-предложение, по образец на Застрахователя, Отчет за приходите и разходите и  Счетоводен баланс за предходния финансов период.

За повече информация относно продукта застраховка "Отговорност на туроператори“ можете да се свържете с Контактен Център на  директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите  запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Подобни продукти