Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, които са кредитополучатели на индивидуални овърдрафт услуги в Банка ДСК.

С групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт" Вие получавате финансово обезпечение  за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота и здравето на застрахованите лица.

 • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
 • Богат избор от застрахователни суми;
 • Конкурентна застрахователна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
 • Бързо и лесно сключване на полицата;

Застраховката се сключва към един овърдрафт и има едно основно покритие, което включва:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Застрахователната премия може да бъде в лева/евро, в зависимост от вида на избраната застрахователна сума. Заплаща се разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

 • Размер на премията:

0,50 лв./евро на 1000 лв./евро ЗС - на месец - с включен данък.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Можете да изберете една от следните застрахователни суми:

 • 500 лв./евро, 1000 лв./евро, 2000 лв./евро, 3000 лв./евро, 4000 лв./евро, 5000 лв./евро, 6000 лв./евро, 7000 лв./евро, 8000 лв./евро, 9000 лв./евро, 10 000 лв./евро, 11 000 лв./евро, 12 000 лв./евро. 

Застрахователното обезщетение за всеки вид покритие е, както следва:

Покрит риск Застрахователно обезщетение
Смърт вследствие на злополука
Смърт вследствие на злополука
Изплаща се непогасената част от овърдрафта, но не повече от избраната застрахователната сума.
Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
Изплаща се непогасената част от овърдрафта, но не повече от застрахователната сума.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващото се лице - „Банка ДСК“, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, които са кредитополучатели на индивидуални овърдрафт услуги в Банка ДСК.

С групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт" Вие получавате финансово обезпечение  за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота и здравето на застрахованите лица.

 • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
 • Богат избор от застрахователни суми;
 • Конкурентна застрахователна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
 • Бързо и лесно сключване на полицата;

Застраховката се сключва към един овърдрафт и има едно основно покритие, което включва:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Застрахователната премия може да бъде в лева/евро, в зависимост от вида на избраната застрахователна сума. Заплаща се разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

 • Размер на премията:

0,50 лв./евро на 1000 лв./евро ЗС - на месец - с включен данък.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Можете да изберете една от следните застрахователни суми:

 • 500 лв./евро, 1000 лв./евро, 2000 лв./евро, 3000 лв./евро, 4000 лв./евро, 5000 лв./евро, 6000 лв./евро, 7000 лв./евро, 8000 лв./евро, 9000 лв./евро, 10 000 лв./евро, 11 000 лв./евро, 12 000 лв./евро. 

Застрахователното обезщетение за всеки вид покритие е, както следва:

Покрит риск Застрахователно обезщетение
Смърт вследствие на злополука
Смърт вследствие на злополука
Изплаща се непогасената част от овърдрафта, но не повече от избраната застрахователната сума.
Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
Изплаща се непогасената част от овърдрафта, но не повече от застрахователната сума.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващото се лице - „Банка ДСК“, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg. Повече информация относно правила при настъпване на щета: