Готов ли си
за тази
ситуация?

Застраховка “любим дом”

За застраховка “Любим дом”

Застраховка „ЛЮБИМ ДОМ“ е иновативна имуществена застраховка с над 15 покрити риска, подходящи за твоето недвижимо и движимо имущество в масивни сгради, апартаменти, къщи и ваканционни селища. Освен защита за дома, застраховката предлага допълнителни покрития за мазе, таван и гараж, свързани с притежаването и използването на жилището.

ПРЕДИМСТВА

Groupama icon

Безкасово отстраняване на щети от доверен майстор.

Groupama icon

Улеснена процедура при щета с изплащане до 5 дни.

Groupama icon

Възможност за обезпечение по жилищен и ипотечен банков кредит.

Groupama icon

Допълнителна сигурност за мазето, тавана и гаража.

Groupama icon

Различни комбинации от покрития според твоите нужди.

ЗА ТЕБ И ЛЮБИМИЯ ТИ ДОМ СЪЗДАДОХМЕ 4 ПАКЕТА С РАЗЛИЧНИ НИВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ И РИСКОВЕ!

Избери пакет или комбинирай според твоите нужди с разнообразие от допълнителни рискове
на промоционална премия, валидна в периода 15.04 – 30.06.2019 г.!

  • “Любим дом” ВАРИАНТ 1
  “Любим дом”
ВАРИАНТ 1
“Любим дом”
ВАРИАНТ 2
“Любим дом”
ВАРИАНТ 3
“Любим дом”
ВАРИАНТ 4
Застраховката покрива: Покрития
81 900 лв.
Покрития
107 700 лв.
Покрития
190 500 лв.
Покрития
290 300 лв.
Недвижимо имущество (апартамент)
! Основно покритие за недвижимо и движимо имущество включва: пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък/падане на летящо тяло, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, изтичане на вода и пара, изтичане на вода вследствие на забравени кранове на чешми, свличане и срутване на земни пластове, удар от превозно средство, увреждане на имущество вследствие удар от животно, счупване на стъкла, витрини или табели.
23 000,00 лв.30 000,00 лв.50 000,00 лв.70 000,00 лв.
Движимо имущество (обзавеждане)
! Основно покритие за недвижимо и движимо имущество включва: пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък/падане на летящо тяло, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, изтичане на вода и пара, изтичане на вода вследствие на забравени кранове на чешми, свличане и срутване на земни пластове, удар от превозно средство, увреждане на имущество вследствие удар от животно, счупване на стъкла, витрини или табели.
6 900,00 лв.9 000,00 лв.15 000,00 лв.21 000,00 лв.
Земетресение на Недвижимо имущество
! Вертикални или хоризонтални вълнообразни разтърсвания на земни пластове, причинени от внезапни естествени размествания и разломявания в кората или в по-дълбоки зони на земята.
23 000,00 лв.30 000,00 лв.50 000,00 лв.70 000,00 лв.
Късо съединение и токов удар
! Протичане на ток със стонойсти, за които електрическата верига не е била проектирана, дължащо се на подаване от мрежата на ток с по-високо напрежение от стандартното, или на индукция вследствие удар от мълния или на случайно създадена връзка между две точки с различен потенциал, в частност между изводите на захранващ източник.
3 000,00 лв.3 000,00 лв.3 000,00 лв.3 000,00 лв.
Обща гражданска отговорност
! Всички суми в рамките на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде задължен въз основа на закона или на основание претенции на трети лица да плати като обезщетение за застрахователно събитие, за което той е отговорен при условие, че Застрахованият е собственик или наемател на Жилището
1 000,00 лв.1 000,00 лв.1 000,00 лв.1 000,00 лв.
Разходи за временно / алтернативно настаняване
! Обезщетяват се разходите за временно/алтернативно настаняване на Застрахования и членовете на неговото семейство, в случай че застрахованото основно жилище стане напълно необитаемо, вследствие настъпило застрахователно събитие от покрит риск по друга клауза по полицата и при изрично условие, че Застрахованият е взел всички необходими мерки за бързо отстраняване на последиците от събитието.
1 500,00 лв.1 500,00 лв.1 500,00 лв.1 500,00 лв.
Случайно счупване на трайно монтирани стъклени повърхности
! Възникване на вреди, изразяващи се в счупване на стъкла на прозорци, керамични плотове на готварски електроуреди в резултат на причини, непосочени като изрично изключени.
500,00 лв.500,00 лв.500,00 лв.500,00 лв.
Кражба чрез взлом и Кражба чрез техническо средство
! Отнемане на застраховано имущество от владението на Застраховащия/Застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради (врати, прозорци, стени, тавани и подове), трайно направени за защита на застрахованото имущество
-2 700,00 лв.4 500,00 лв.6 300,00 лв.
Злоумишлени действия, умишлен палеж
! Възникване на вреди, причинени пряко от злоумишлени действия на трети лица, включително злоумишлена експлозия, водещи до разрушаване или увреждане на застрахованото имущество, което при огледа на щетите трябва да е налице.
23 000,00 лв.30 000,00 лв.50 000,00 лв.70 000,00 лв.
Земетресение за движимо имущество
! Вертикални или хоризонтални вълнообразни разтърсвания на земни пластове, причинени от внезапни естествени размествания и разломявания в кората или в по-дълбоки зони на земята.
--15 000,00 лв.21 000,00 лв.
Злоумишлени действия, умишлен палеж за движимо имущество
! Възникване на вреди, причинени пряко от злоумишлени действия на трети лица, включително злоумишлена експлозия, водещи до разрушаване или увреждане на застрахованото имущество, което при огледа на щетите трябва да е налице.
---21 000,00 лв.
Спортно оборудване и екипировка извън мястото на з-ката
! Облекло, каски, обувки, защитни принадлежности или екипировка, която се използва в любителски спортни занимания, с изключение на огнестрелно оръжие, амуниции и аксесоари към него, по време на неговото транспортиране или съхранение извън мястото на застраховка в помещения наети от Застрахования за временно ползване по време на почивка.
---3 000,00 лв.
Отмяна на пътуване, Анулиране на самолетен билет и Прекъсване на пътуване
! Защитава финансовия интерес на членовете на домакинството в случай на настъпило застрахователно събитие, довело до отмяна или прекратяване на пътуването.
---2 000,00 лв.
Специална цена с включен 2% данък36,36 лв.60,53 лв.99,79 лв.175,04 лв.
С включено мазе/таван/гараж38,56 лв.63,39 лв.104,56 лв.181,72 лв.
ПОИСКАЙ ОФЕРТАПОИСКАЙ ОФЕРТАПОИСКАЙ ОФЕРТАПОИСКАЙ ОФЕРТА
Groupama

Ексклузивно за нашите клиенти!

Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама, „Groupama Video Assistant“ е безплатно видео приложение за осъществяване на оглед от разстояние при щети в дома ти през твоя смартфон или таблет.
Подробности за приложението ще намерите тук.

Повече за застраховка "Любим дом"

виж тук