Застраховка „Спокойствие Овърдрафт”

Често ли Ви се случва да свършите парите в края на месеца, но въпреки това да се колебаете да изтеглите кредит? В този случай тегленето на овърдрафт е най-подходящото за Вас решение.

Със сключването на Спокойствие Овърдрафт към Вашия овърдрафт, няма да е нужно вече да се тревожите за задълженията Ви към банката. Така само за 0.5 лв. на месец Вие и Вашето семейство ще получите защитата, която заслужавате.   

 • Лесно сключване с незабавно приемане за застраховане (без медицински изисквания)
 • Сигурност за Вас и Вашето семейство
 • Няма задължения в случай на злополучни събития
 • Достъпна защита – 0.5 лв. на месец
 • Лесен начин на плащане веднъж годишно чрез директен дебит от банковата Ви сметка
 • Една застраховка защитава всички овърдрафти на един клиент, до 1000 лв. (възможност за макс. 5 застраховки на човек)

Застраховка Спокойствие Овърдрафт е специално създадена от Експрес Животозастраховане да бъде предлагана на клиенти на банката, кандидатстващи за нов овърдрафт или подновяващи своя овърдрафт.

Нейната цел е да предостави защита от злополука на кредитополучателя срещу неочаквани събития, осигурявайки  на неговото семейство сигурно бъдеще, без задължения.  

 • Смърт в случай на злополука;
 • Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

  Вашите задължения, равни на използваната сума по овърдрафта Ви, се изплащат от Групама  Животозастраховане Експрес на банката.

  Свали
  Общи условия

  Често ли Ви се случва да свършите парите в края на месеца, но въпреки това да се колебаете да изтеглите кредит? В този случай тегленето на овърдрафт е най-подходящото за Вас решение.

  Със сключването на Спокойствие Овърдрафт към Вашия овърдрафт, няма да е нужно вече да се тревожите за задълженията Ви към банката. Така само за 0.5 лв. на месец Вие и Вашето семейство ще получите защитата, която заслужавате.   

  • Лесно сключване с незабавно приемане за застраховане (без медицински изисквания)
  • Сигурност за Вас и Вашето семейство
  • Няма задължения в случай на злополучни събития
  • Достъпна защита – 0.5 лв. на месец
  • Лесен начин на плащане веднъж годишно чрез директен дебит от банковата Ви сметка
  • Една застраховка защитава всички овърдрафти на един клиент, до 1000 лв. (възможност за макс. 5 застраховки на човек)

  Застраховка Спокойствие Овърдрафт е специално създадена от Експрес Животозастраховане да бъде предлагана на клиенти на банката, кандидатстващи за нов овърдрафт или подновяващи своя овърдрафт.

  Нейната цел е да предостави защита от злополука на кредитополучателя срещу неочаквани събития, осигурявайки  на неговото семейство сигурно бъдеще, без задължения.  

  • Смърт в случай на злополука;
  • Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

   Вашите задължения, равни на използваната сума по овърдрафта Ви, се изплащат от Групама  Животозастраховане Експрес на банката.

   Свали
   Общи условия