Застраховка „Комфорт”

Всеки от нас е ставал жертва поне веднъж в живота си на злоупотреба с банковата карта или кражба на мобилен телефон и лични документи. Със застраховка Комфорт, предлагана от Комерчни пойищовна (КП), Вие повече няма да има нужда да се тревожите за непредвидени разходи, свързани с кражба или загуба на чанта с лични документи например.

 • 5 уникални покрития, съчетани в един продукт
 • Покритие на всички възможни рискове, свързани с кражба или загуба на карта
 • Всички видове карти са покрити
 • Международно покритие
 • Достъпна цена
 • По-ниска цена за всеки допълнителен картодържател
 • Лесно сключване– необходим е само подпис от клиента
 • Бързо изплащане на обезщетението

Застраховка Комфорт, предлагана от КП, е достъпна за всеки клиент, картодържател на карта, издадена от Експресбанк. Основната й цел е възстановяване на разходите по подмяна на ключове или преиздаване на лични документи, откраднати или изгубени с Вашата карта. 

Експресбанк предлага с този продукт 2 уникални за България покрития:

 • Кражба на пари в брой до 48 часа след тегленето - възстановяване на откраднатата сума
 • Кражба на мобилен телефон/таблет: възстановяване на разходи за мобилния телефон/таблет и неоторизирани обаждания, направени 48 часа след кражбата на телефона/таблета

За повече информация относно видовете банкови карти, които може да Ви предложи Експресбанк моля натиснете тук.

В случай на

Застрахователно покритие

Кражба или загуба на банкова карта 

Възстановяване на разходи по неоторизирани картови плащания  и тегления от АТМ/ПОС и разходи по блокиране и реактивиране на картата

Кражба на пари в бройдо 48 часаследтегленето

Възстановяване на откраднатата сума

Кражба или загуба на лични документи с банкова карта

Възстановяване на разходи по подмяна на лични документи, шофьорска книжка и паспорт

Кражба или загуба на ключове с картата

Възстановяване на разходи по подмяна ключове и брави от Вашата къща, кола, сейф в банката

Кражба на мобилен телефон/таблет

Възстановяване на разходи за мобилния Ви телефон/таблет и неоторизирани обаждания, направени 48 часа след кражбата на телефон/таблет

* Всички застрахователни покрития за този продукт са осигурени от Комерчни пойищовна. Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук.

Общи условия

Всеки от нас е ставал жертва поне веднъж в живота си на злоупотреба с банковата карта или кражба на мобилен телефон и лични документи. Със застраховка Комфорт, предлагана от Комерчни пойищовна (КП), Вие повече няма да има нужда да се тревожите за непредвидени разходи, свързани с кражба или загуба на чанта с лични документи например.

 • 5 уникални покрития, съчетани в един продукт
 • Покритие на всички възможни рискове, свързани с кражба или загуба на карта
 • Всички видове карти са покрити
 • Международно покритие
 • Достъпна цена
 • По-ниска цена за всеки допълнителен картодържател
 • Лесно сключване– необходим е само подпис от клиента
 • Бързо изплащане на обезщетението

Застраховка Комфорт, предлагана от КП, е достъпна за всеки клиент, картодържател на карта, издадена от Експресбанк. Основната й цел е възстановяване на разходите по подмяна на ключове или преиздаване на лични документи, откраднати или изгубени с Вашата карта. 

Експресбанк предлага с този продукт 2 уникални за България покрития:

 • Кражба на пари в брой до 48 часа след тегленето - възстановяване на откраднатата сума
 • Кражба на мобилен телефон/таблет: възстановяване на разходи за мобилния телефон/таблет и неоторизирани обаждания, направени 48 часа след кражбата на телефона/таблета

За повече информация относно видовете банкови карти, които може да Ви предложи Експресбанк моля натиснете тук.

В случай на

Застрахователно покритие

Кражба или загуба на банкова карта 

Възстановяване на разходи по неоторизирани картови плащания  и тегления от АТМ/ПОС и разходи по блокиране и реактивиране на картата

Кражба на пари в бройдо 48 часаследтегленето

Възстановяване на откраднатата сума

Кражба или загуба на лични документи с банкова карта

Възстановяване на разходи по подмяна на лични документи, шофьорска книжка и паспорт

Кражба или загуба на ключове с картата

Възстановяване на разходи по подмяна ключове и брави от Вашата къща, кола, сейф в банката

Кражба на мобилен телефон/таблет

Възстановяване на разходи за мобилния Ви телефон/таблет и неоторизирани обаждания, направени 48 часа след кражбата на телефон/таблет

* Всички застрахователни покрития за този продукт са осигурени от Комерчни пойищовна. Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук.

Общи условия

Подобни продукти