Повече грижа с по-малко разходи!

Защото добрите приятели се грижат един за друг

Осигури качествено лечение за твоя домашен любимец и безгрижие в разходите за теб!

Повече грижа с по-малко разходи!

Защото добрите приятели се грижат един за друг

Осигури качествено лечение за твоя домашен любимец и безгрижие в разходите за теб!

Какво е застраховка за домашни любимци?

Застраховка за домашни любимци е иновативен продукт за българския пазар, създаден специално за теб и твоя четириног приятел. Ние намерихме решение, с което грижите ти в отглеждането на твоето куче или коте да бъдат облекчени, а разходите ти за това минимизирани. Мисията ни е да дарим спокойствие на домашния ти любимец, предоставяйки му най-доброто ветеринарно лечение , а на теб- безгрижие по отношение на необходимите за това ветеринарни разходи.

Дългогодишната ни международна експертиза в застраховането, както и сътрудничеството ни с едни от най-добрите ветеринарни клиники в България ни превръщат в твоя доверен партньор в сигурното отглеждане на четириногия ти любимец.

предимства

Вече не си сам в трудни ситуации с твоя домашен любимец !

1. Изплащаме 70 % от направените от теб медицински разноски

2. Осигуряваме лечение в едни от най-добрите ветеринарни клиники в гр. София

3. Предлагаме сключване на полица в реално време с до 25% допълнителна отстъпка

4. Избор от 3 застрахователни пакети според твоите нужди

5. При посещение в една от доверените ни клиники , заплати само 30 % от дължимите медицински разноски

Как да сключа застраховка ?

Посети Централен офис на " Групама Застраховане" ЕАД на адрес гр. София бул. " Цариградско шосе" № 47 А,бл. В., ет 3. Ние ще ти предоставим промо-код на място, за да се възползваш от 10 % отстъпка от стойността на застрахователната полица.

НАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПАКЕТИ

За теб и твоето любимо куче или коте създадохме 3 достъпни решения с оптимален набор от покрити рискове и дългосрочно застрахователно покритие , без необходимост от ежегодно подновяване и преподписване на твоята полица!
Лимит на отговорност Лимит на отговорност Лимит на отговорност
Разходи за лекарства при злополука и заболяване
! Разходи за лекарства при злополука и заболяване Разходи за лекарства са реално извършени и удостоверени с документи разходи за лекарства, които са направени в съответствие с назначеното лечение от ветеринар във връзка с настъпило застрахователно събитие. За Разходи за лекарства не се считат направените разходи за закупуване на средства като витамини, протеини, ваксини, противозачатъчни средства, специализирани храни, помощни средства за рехабилитация и други подобни. Разходите за лекарства трябва да са извършени до 15 дни от настъпилото събитие, по лекарско предписание по повод застрахователно събитие, претърпяно от застрахования Домашен любимец през периода на застрахователното му покритие.
до 130 лв до 260 лв. до 400 лв.
Медицински разноски при злополука и заболяване
! Медицински разноски при злополука и заболяване Веднъж годишно консултация по документи с доверен на Застрахователя ветеринар във връзка с писмено предписание/становище за хирургическа интервенция на застрахования Домашен любимец.
до 700 лв. до 1 400 лв. до 2 100 лв.
Второ медицинско мнение
! Второ медицинско мнение Веднъж годишно консултация по документи с доверен на Застрахователя ветеринар във връзка с писмено предписание/становище за хирургическа интервенция на застрахования Домашен любимец
Разходи за профилактика
! Разходи за профилактика Pазходи за подобряване на здравето и предпазване от заболяване: профилактичен преглед, лабораторни изследвания, ваксини и др.
до 30 лв.
Гражданска отговорност (нанесени вреди на трети лица)
! Гражданска отговорност (нанесени вреди на трети лица) Oтговорност за сумите, които трябва да заплатиш като обезщетение за вреди към трети лица, причинени от твоя домашен любимец.
до 2 100 лв.
Отмяна на пътуване
! Отмяна на пътуване Pазходи, възникнали в случай на злополука или заболяване на домашния любимец, която води до отмяна на твоето планирано пътуване.
до 500 лв.
Общ застрахователен лимит
! Обща Застрахователна сума (лимит на отговорност) е договорената между страните и посочена в застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на Застрахователя към Застрахования, третото ползващо се лице или към третото увредено лице. Посочената застрахователна сума се отнася за един застрахователен период.
700 лв.
! За всеки покрит риск, с изключение на рисковете „Разходи за профилактика“, „Отмяна на пътуване“ и „Второ медицинско мнение“ е приложим принципът на споделената отговорност в разходите (70% изплащане на разходите от Застрахователя и 30% финансово участие от страна на Собственика). Общата застрахователна сума при всяко настъпило застрахователно събитие се намалява с размера на реално извършените разходи.. Какво означава това? Пример: Клиент е сключил застраховка при условия на пакет „ МИНИ“ при обща застрахователна сума 700 лв. Направените медицински разноски са на стойност 100 лв., като от тях Застрахователят покрива 70 лв., а останалите 30 лв. са за сметка на клиента. Тоест, оставащата застрахователна сума е 600 лв.
1 400 лв.
 
! За всеки покрит риск, с изключение на рисковете „Разходи за профилактика“, „Отмяна на пътуване“ и „Второ медицинско мнение“ е приложим принципът на споделената отговорност в разходите (70% изплащане на разходите от Застрахователя и 30% финансово участие от страна на Собственика). Общата застрахователна сума при всяко настъпило застрахователно събитие се намалява с размера на реално извършените разходи.. Какво означава това? Пример: Клиент е сключил застраховка при условия на пакет „ КОМФОРТ“ при обща застрахователна сума 1400 лв. Направените медицински разноски са на стойност 100 лв., като от тях Застрахователят покрива 70 лв., а останалите 30 лв. са за сметка на клиента. Тоест, оставащата застрахователна сума е 1300 лв.
2 100 лв.
! За всеки покрит риск, с изключение на рисковете „Разходи за профилактика“, „Отмяна на пътуване“ и „Второ медицинско мнение“ е приложим принципът на споделената отговорност в разходите (70% изплащане на разходите от Застрахователя и 30% финансово участие от страна на Собственика). Общата застрахователна сума при всяко настъпило застрахователно събитие се намалява с размера на реално извършените разходи.. Какво означава това? Пример: Клиент е сключил застраховка при условия на пакет „ЕКСТРА“ при обща застрахователна сума 2100 лв. Направените медицински разноски са на стойност 100 лв., като от тях Застрахователят покрива 70 лв., а останалите 30 лв. са за сметка на клиента. Тоест, оставащата застрахователна сума е 2 000лв.
Застрахователна премия

(цена на застраховката)

! Застрахователна премия (цена на застраховката) Застрахователната премия е годишна и се заплаща еднократно
117 лв. / година с включена отстъпка от 25 %
! Застрахователната премия е с включен 2 % данък съгл. ЗДЗП, както и с начислена 25 % отстъпка валидна в периода 20.11.2017г.- 20.04.2018г. при издаване на полица в онлайн платформата www.bestins.me и при допълнително въведен промо-код.
144 лв. / година с включена отстъпка от 25 %
! Застрахователната премия е с включен 2 % данък съгл. ЗДЗП, както и с начислена 25 % отстъпка валидна в периода 20.11.2017г.- 20.04.2018г. при издаване на полица в онлайн платформата www.bestins.me и при допълнително въведен промо-код.
180 лв. / година с включена отстъпка от 25 %
! За всеки покрит риск, с изключение на рисковете „Разходи за профилактика“, „Отмяна на пътуване“ и „Второ медицинско мнение“ е приложим принципът на споделената отговорност в разходите (70% изплащане на разходите от Застрахователя и 30% финансово участие от страна на Собственика). Общата застрахователна сума при всяко настъпило застрахователно събитие се намалява с размера на реално извършените разходи.. Какво означава това? Пример: Клиент е сключил застраховка при условия на пакет „ЕКСТРА“ при обща застрахователна сума 2100 лв. Направените медицински разноски са на стойност 100 лв., като от тях Застрахователят покрива 70 лв., а останалите 30 лв. са за сметка на клиента. Тоест, оставащата застрахователна сума е 2 000лв.
 
Не лишавай четириногия ти любимец от необходимото за него и за теб застрахователно решение! Сключи полица в реално време и се възползвай от отстъпка сега!

КАК РАБОТИ МОДЕЛЪТ НИ ?

При настъпило застрахователно събитие ( зпололука или заболяване) с домашния ти любимец и при посещение в една от доверените ни клиники, следвай следните стъпки :

  1. Заведи домашния ти любимец в една от доверените ни ветеринарни клиники
  2. Заплати на място само 30 % от стойността на дължимите медицински разноски

Би могъл да посетиш ветеринарнa клиника или ветеринар по твой избор като:

  1. Заведи домашния ти любимец в една от обслужващите ни клиники или клиника по твой избор
  2. Заплати на място 100% от стойността на дължимите медицински разходи
  3. Изпрати ни следните документи : 1. Попълнен формуляр за заявление на щета 2. Оригинали на фактура и касов бон от направените медицински разходи, 3. Епикриза/амбулаторен лист от преглед при ветеринарния доктор
  4. В рамките на 15 дневен срок от деня на получаването на гореспоменатите документи, ние ще те обещетим спрямо размера на застрахователната сума за този вид клиники, описана в Общите Условия (чл. 18).

ПОЛЕЗНО ОТ БЛОГА

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Доверените ни ветеринарни клиники са изцяло на твое разположение в случай на настъпило събитие (злополука или заболяване) с домашния ти любимец. При тях би могъл да заплатиш на място само 30% от стойността на направените от теб медицински разноски.

ДОВЕРЕНИ КЛИНИКИ

ДРУГИ ПАРТНЬОРИ