Липсва ли нещо в твоето пътуване?

Вземи застраховка "Помощ при пътуване" само сега от 0,56 EUR/USD на ден с включено покритие "Багаж и документи".
Покритие "Багаж и документи" включено в премията за всички географски зони
Покритие "Багаж и документи" включено в премията за всички географски зони
Покритие при работа и упражняване на спортни дейности
Покритие при работа и упражняване на спортни дейности
Без ограничение за възраст при сключване на застраховката
Без ограничение за възраст при сключване на застраховката
Вариант "Мултитрип" - удобно и изгодно решение за често пътуване в чужбина
Вариант "Мултитрип" - удобно и изгодно решение за често пътуване в чужбина

Покрити рискове

Застрахователна сума (при злополука или акутно заболяване) oт 5 000 до 40 000 EUR/USD

 • медицински разходи;
 • спешна стоматологична помощ до 150 ЕUR/USD;
 • медицинско транспортиране;
 • разходи за медицинско лице или член от семейството,
 • придружаващ пострадалия;
 • репатриране в случай на смърт на застрахования.

Застрахователна сума oт 1 000 до 10 000 EUR/USD

 • трайно намалена или загубена работоспособност от Злополука
 • смърт на зстрахования вследствие на злополука

 • загуба на личен багаж: 200 EUR/USD за един бр. багаж и до 400 EUR/USD в агрегат;
 • закъснение на личен багаж: 50 EUR/USD за закъснение от 12 до 24 часа и 100 EUR/USD над 24 часа;
 • възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи: до 100 EUR/USD.

 • удължаване на престоя: до 4 нощувки с лимит до 50 EUR/USD на нощувка;
 • преждевременно спешно завръщане: до 500 EUR/USD;
 • Възстановяване на разходи за телефонни разговори при хоспитализация: до 25 EUR/USD (Зона 1); до 50 EUR/USD (Зона 2 и Зона 3)

Застраховат се палатки и къмпинг оборудване, използвани по време на пътуване при:

 • Природни бедствия: до 250 EUR/USD
 • Пожар, мълния, експлозия и други: до 250 EUR/USD
 • Разходи за временно принудително настаняване: до 50 EUR/USD на ден, до 2 дена
 • Обща гражданска отговорност: до 250 EUR/US

Застраховка „Помощ при пътуване“ предлага още и допълнително покритие за спортните дейности, които обичаш:

Любителско каране на ски, сноуборд и планински туризъм (на обозначените за това места); професионално/състезания, представяния и тренировки/и любителско упражняване на атлетика, крикет, голф, гимнастика, плуване, скуош, тенис, стрелба, танци.

Професионално /състезания, представяния и тренировки/ и любителско упражняване на баскетбол, колоездене, хандбал, хокей на трева, яздене /с изключение на конен спорт/, водна топка, волейбол, фехтовка, скокове във вода, кънки бягане, фигурно пързаляне, сърф включително кайт сърф.

Професионално упражняване /състезания, представяния и тренировки/ на бейзбол, футбол, американски футбол, конен спорт, рафтинг, ръгби, спелеология, въздушни спортове, бойни изкуства, моторни спортове, зимни спортове, алпинизъм, поло, вдигане на тежести, каране на джет, подводни спортове, хокей на лед.

Застрахователна сума (при злополука или акутно заболяване) oт 5 000 до 40 000 EUR/USD

 • медицински разходи;
 • спешна стоматологична помощ до 150 ЕUR/USD;
 • медицинско транспортиране;
 • разходи за медицинско лице или член от семейството,
 • придружаващ пострадалия;
 • репатриране в случай на смърт на застрахования.

Застрахователна сума oт 1 000 до 10 000 EUR/USD

 • трайно намалена или загубена работоспособност от Злополука
 • смърт на зстрахования вследствие на злополука

 • загуба на личен багаж: 200 EUR/USD за един бр. багаж и до 400 EUR/USD в агрегат;
 • закъснение на личен багаж: 50 EUR/USD за закъснение от 12 до 24 часа и 100 EUR/USD над 24 часа;
 • възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи: до 100 EUR/USD.

 • удължаване на престоя: до 4 нощувки с лимит до 50 EUR/USD на нощувка;
 • преждевременно спешно завръщане: до 500 EUR/USD;
 • Възстановяване на разходи за телефонни разговори при хоспитализация: до 25 EUR/USD (Зона 1); до 50 EUR/USD (Зона 2 и Зона 3)

Застраховат се палатки и къмпинг оборудване, използвани по време на пътуване при:

 • Природни бедствия: до 250 EUR/USD
 • Пожар, мълния, експлозия и други: до 250 EUR/USD
 • Разходи за временно принудително настаняване: до 50 EUR/USD на ден, до 2 дена
 • Обща гражданска отговорност: до 250 EUR/US

Застраховка „Помощ при пътуване“ предлага още и допълнително покритие за спортните дейности, които обичаш:

Любителско каране на ски, сноуборд и планински туризъм (на обозначените за това места); професионално/състезания, представяния и тренировки/и любителско упражняване на атлетика, крикет, голф, гимнастика, плуване, скуош, тенис, стрелба, танци.

Професионално /състезания, представяния и тренировки/ и любителско упражняване на баскетбол, колоездене, хандбал, хокей на трева, яздене /с изключение на конен спорт/, водна топка, волейбол, фехтовка, скокове във вода, кънки бягане, фигурно пързаляне, сърф включително кайт сърф.

Професионално упражняване /състезания, представяния и тренировки/ на бейзбол, футбол, американски футбол, конен спорт, рафтинг, ръгби, спелеология, въздушни спортове, бойни изкуства, моторни спортове, зимни спортове, алпинизъм, поло, вдигане на тежести, каране на джет, подводни спортове, хокей на лед.

 

Примерно предложение с включено покритие "Багаж и документи":


В периода 03.06.2019 - 30.09.2019 г. покритие "Багаж и документи" е включено в посочената премия на промоционална тарифа от 0,01 EUR/USD. Посочената промоционална тарифа важи и за застраховки във вариант "Мултитрип".
Посочените премии и застрахователни суми са в евро или долари, за лица на възраст до 65 г. , взависимост от избраната от клиента влутна единица. Върху посочените премии е начислен 2% данък.
Възможност за допълнителни варианти при застрахователни суми от 5 000, 15 000, 25 000, и 40 000 EUR/USD при различна продължителност на пътуването от 3 до 365 дни.
Застраховка "Помощ при пътуване" се сключва при минимален период на пътуването от 3 дни.
Посочените премии са валидни при цел на пътуване туризъм или бизнес пътуване.
Територалното покритие на застраховките изключва територията на Р. България и страната по местоживеене.

 

Застраховка "Отмяна на пътуване"
Застраховка "Отмяна на пътуване"
Застраховай своето пътуване/самолетен полет, срещу риска от невъзможност да се осъществи, поради причини (здравни, служебни и други), независещи от теб и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

ПОКРИТИЕ "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ":

Невъзстановими разходи, депозити и други, заплатени предварително по договор за организирано пътуване.

ПОКРИТИЕ "АНУЛИРАНЕ НА САМОЛЕТЕН БИЛЕТ":

Разходите за пререзервация или невъзстановимата от авиопревозвача част от стойността на билета.