Обратно към Кариери

Консултант банково застраховане - гр. Добрич

10 май 2019

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

• във Франция, застрахователят е № 1 – Индивидулно здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
• 12,5 милиона членове и клиенти;
• 32 500 служители;
• Международно присъствие в 11 страни в Европа, Азия и Африка.

В България „Групама“ е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане.

Във връзка с разширяване на своя екип от професионалисти банково застраховане в регион Североизточен „Групама“ България търси динамична личност с интереси в областта на продажбите, специализираните търговски обучения и желание за развитие в корпоративна среда, за позицията Консултант банково застраховане. Желателно е кандидатите да бъдат с постоянно местоживеене в гр. Добрич.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Отговаря за продажбите на застрахователни продукти в офиси на Банка ДСК в поверения му регион;
• Отговаря за поддържане на взаимоотношенията и подкрепа на сътрудничеството между Банка ДСК и Групама България в съответния регион;
• Извършва ежедневни посещения на банковите офиси, за които отговаря, съгласно предварително утвърден план и график;
• Извършва търговски, продуктови обучения и наставничество на служителите от клонова мрежа на Банка ДСК, свързани с предлагането и продажбата на застрахователни продукти;
• Регулярно информира и обучава служителите на банката за новости при застрахователните продукти и условия;
• Проследява и анализира изпълнението на плана за продажби на банковите служители, като идентифицира текущи предизвикателства. Отчита резултатите от проведените обучения;
• Участва в срещи с клиенти, съвместно с банкови служители за предлагане на застрахователните продукти. Сътрудничи на служителите на Банката в подготовката и сключването на застрахователни договори за значими клиенти и партньори;
• Консултира и съдейства своевременно на банковите служители при възникнали въпроси по телефон и имейл;
• Консултира и при необходимост оказва техническа помощ на банковите служители при продажбата и обработката на застрахователните договори в специализирания софтуер.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Висше образование;
• Професионален опит в застрахователна компания или финансова институция на подобна позиция;
• Шофьорска книжка, личен автомобил и готовност за регулярни пътувания;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office (работа с Excel);
• Личностни качества: oтлични комуникативни и презентационни умения, умения за убеждаване, проактивност, дисциплина и способност за самоорганизация, способност за работа в екип, мултитаскинг и висока професионална етика.

ЗА ПРЕДИМСТВА ЩЕ СЕ СЧИТАТ:

• Предишен опит в областта на продажбите и/или обученията;
• Английски език – работно ниво ( В1).

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Възможност за професионално развитие в корпоративна среда по утвърдени международни стандарти;
• Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
• Професионални обучения и възможност за развитие;
• Принадлежност към динамичен, амбициозен и приятелски екип;
• Работа по ясни правила на отчитане на личните резултати и принос към постигане на екипните цели;
• Система на допълнителни стимули – допълнително здравно осигуряване, допълнителни дни отпуск, участие в събития и тиймбилдинги на Компанията;

Позицията предполага всекидневни пътувания и работно място от дома;
За позицията са осигурени: служебен лаптоп и телефон, покриване на транспортни разходи за бизнес командировки, извършени с личен автомобил.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели