Обратно към Кариери

Специалист Застрахователна дейност имущество и отговорности

03 май 2019

"Групама“ в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:
• във Франция, застрахователят е № 1 – Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане; № 2 – Домашно имущество; № 3 - Индивидуална защита; № 4 – Автомобилно застраховане;
• 12,5 милиона членове и клиенти;
• 32 500 служители;
• Международно присъствие в 11 страни в Европа, Азия и Африка.

В България „Групама“ е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Проследява неплатените премии по застраховки;
• Прекратява застрахователни договори; 
• Администрира файловия трансфер на застраховки;
• Проверява получените застрахователни полици и прилежащите към тях документи;
• Проверява аквизиционни досиета за пълнота и изрядност и въвежда информация в специализирана информационна система, електронен регистър и ИНСИС;
• Изготвя справки за неизрядни и/или неархивирани полици и прилежащите към тях документи, като информира своевременно отговорните колеги от Търговска дирекция и осигурява отстраняване на несъответствията съгласно указанията за архивиране;
• Поддържа електронен архив, окомплектова досиета, отговаря за съхраняването и предаването на архива на външна архиваторска фирма; 
• Участва в тестовете за приемане на нови продукти или промени в информационната система;
• Отговаря на жалби във връзка с администриране на застрахователните договори;
• Издава застрахователни договори и прави промени по застрахователни договори - издава анекси;
• Участва в дейностите по разработване, анализиране, внедряване и преработване на застрахователните продукти.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Висше образование – образователна степен бакалавър;
• Минимум 1 година професионален опит;
• Компютърна грамотност - MS Office;
• Личностни умения: отлична организираност, внимание към детайла, самодисциплина, адаптивност, гъвкавост, автономност, солидарност, отговорност, работа в екип, фокус към клиента, умения за работа под напрежение и висока професионална етика.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Английски език – работно ниво; 
• Предходен опит с INSIS, CRM система.

КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА:

• Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
• Възможност за работа от дома (Home-office policy);
• Допълнителни дни отпуск;
• Допълнителнa здравна застраховка и мобилен план;
• Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
• Тийм-билдинг програми;
• Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
• Възможност за развитие и допълнителни обучения.


Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

     

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели