Застраховка „Спокойствие Овърдрафт”

Често ли Ви се случва да свършите парите в края на месеца, но въпреки това да се колебаете да изтеглите кредит? В този случай тегленето на овърдрафт е най-подходящото за Вас решение.

Със сключването на Спокойствие Овърдрафт към Вашия овърдрафт, няма да е нужно вече да се тревожите за задълженията Ви към банката. Така само за 0.5 лв. на месец Вие и Вашето семейство ще получите защитата, която заслужавате.   

 • Лесно сключване с незабавно приемане за застраховане (без медицински изисквания)
 • Сигурност за Вас и Вашето семейство
 • Няма задължения в случай на злополучни събития
 • Достъпна защита – 0.5 лв. на месец
 • Лесен начин на плащане веднъж годишно чрез директен дебит от банковата Ви сметка
 • Една застраховка защитава всички овърдрафти на един клиент, до 1000 лв. (възможност за макс. 5 застраховки на човек)

Застраховка Спокойствие Овърдрафт е специално създадена от Експрес Животозастраховане да бъде предлагана на клиенти на банката, кандидатстващи за нов овърдрафт или подновяващи своя овърдрафт.

Нейната цел е да предостави защита от злополука на кредитополучателя срещу неочаквани събития, осигурявайки  на неговото семейство сигурно бъдеще, без задължения.  

 • Смърт в случай на злополука;
 • Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

  Вашите задължения, равни на използваната сума по овърдрафта Ви, се изплащат от Групама  Животозастраховане Експрес на банката.

  Можете да сключите тази застраховка в най-близкия клон на Експресбанк.
  Свали
  Общи условия

  Често ли Ви се случва да свършите парите в края на месеца, но въпреки това да се колебаете да изтеглите кредит? В този случай тегленето на овърдрафт е най-подходящото за Вас решение.

  Със сключването на Спокойствие Овърдрафт към Вашия овърдрафт, няма да е нужно вече да се тревожите за задълженията Ви към банката. Така само за 0.5 лв. на месец Вие и Вашето семейство ще получите защитата, която заслужавате.   

  • Лесно сключване с незабавно приемане за застраховане (без медицински изисквания)
  • Сигурност за Вас и Вашето семейство
  • Няма задължения в случай на злополучни събития
  • Достъпна защита – 0.5 лв. на месец
  • Лесен начин на плащане веднъж годишно чрез директен дебит от банковата Ви сметка
  • Една застраховка защитава всички овърдрафти на един клиент, до 1000 лв. (възможност за макс. 5 застраховки на човек)

  Застраховка Спокойствие Овърдрафт е специално създадена от Експрес Животозастраховане да бъде предлагана на клиенти на банката, кандидатстващи за нов овърдрафт или подновяващи своя овърдрафт.

  Нейната цел е да предостави защита от злополука на кредитополучателя срещу неочаквани събития, осигурявайки  на неговото семейство сигурно бъдеще, без задължения.  

  • Смърт в случай на злополука;
  • Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

   Вашите задължения, равни на използваната сума по овърдрафта Ви, се изплащат от Групама  Животозастраховане Експрес на банката.

   Можете да сключите тази застраховка в най-близкия клон на Експресбанк.
   Свали
   Общи условия