Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове
Защита за Вас и Вашите клиенти при злополука във Вашия търговски обект.

Този застрахователен продукт покрива отговорността на български или чуждестранни юридически лица, без оглед на техния статут и форма на собственост, за обекти в търговски центрове.

Застраховката е необходима на наемателите на обекти в големите търговски центрове, предвид изискванията на Наемодателя и риска от причиняване на вреди при осъществяване на дейността.

 • Широк обхват от застрахователни покрития.
 • Конкурентни тарифни условия.
 • В съответствие с изискванията на Наемодателя могат да се договорят относително високи лимити на отговорност, а евентуалното самоучастие на Застрахования би довело до редукция на премията.

Застраховката покрива имуществените и неимуществени вреди, причинени на имущество на наемодателя, както и на клиенти, посетители в наетите обекти, разпределени по групи, както следва:

 • Първа група:магазини, книжарници, видеотеки, центрове/офиси за обслужване на клиенти, туристически агенции, изложбени зали, салони за красота и други обекти, в които се предоставят услуги на клиенти, с изключение на ателиета за химическо чистене;
 • Втора група:заведения за хранене - ресторанти, пицарии, бистра, заведения за бързо хранене, кафенета, сладкарници и др. подобни;
 • Трета група:ателиета за химическо чистене, развлекателни и увеселителни заведения, с изключение на кина, дискотеки и нощни барове;

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България, освен ако страните не са договорили друго в  застрахователната полица.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно  попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Размерът на премията се определя в зависимост от договорените лимити на отговорност, характеристиките на наетия обект и договореното самоучастие на Застрахования.

За повече информация относно продукта застраховка "Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове" можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Този застрахователен продукт покрива отговорността на български или чуждестранни юридически лица, без оглед на техния статут и форма на собственост, за обекти в търговски центрове.

Застраховката е необходима на наемателите на обекти в големите търговски центрове, предвид изискванията на Наемодателя и риска от причиняване на вреди при осъществяване на дейността.

 • Широк обхват от застрахователни покрития.
 • Конкурентни тарифни условия.
 • В съответствие с изискванията на Наемодателя могат да се договорят относително високи лимити на отговорност, а евентуалното самоучастие на Застрахования би довело до редукция на премията.

Застраховката покрива имуществените и неимуществени вреди, причинени на имущество на наемодателя, както и на клиенти, посетители в наетите обекти, разпределени по групи, както следва:

 • Първа група:магазини, книжарници, видеотеки, центрове/офиси за обслужване на клиенти, туристически агенции, изложбени зали, салони за красота и други обекти, в които се предоставят услуги на клиенти, с изключение на ателиета за химическо чистене;
 • Втора група:заведения за хранене - ресторанти, пицарии, бистра, заведения за бързо хранене, кафенета, сладкарници и др. подобни;
 • Трета група:ателиета за химическо чистене, развлекателни и увеселителни заведения, с изключение на кина, дискотеки и нощни барове;

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Република България, освен ако страните не са договорили друго в  застрахователната полица.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно  попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Размерът на премията се определя в зависимост от договорените лимити на отговорност, характеристиките на наетия обект и договореното самоучастие на Застрахования.

За повече информация относно продукта застраховка "Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове" можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Подобни продукти