Застраховка "Живот" за служители
Застрахователна защита за Вашите служители срещу рисковете от злополука и заболяване на работното място и през свободното им време.

Тази застраховка е предназначена за работници и служители на работодател или членове на юридическо лице с нестопанска цел, които са на възраст от 14 до 64г. и са граждани на Р.България или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Р.България.

Групова рискова застраховка „Живот“ предоставя възможност на работодатели или юридически лица с нестопанска цел да осигурят на своите служители застрахователна защита срещу рисковете от злополука и заболяване на работното място и през свободното време.

 • Работодателят предоставя социална придобивка на  работниците и служителите си;
 • Работодателят има възможност да осигури пълна застрахователна защита за служителите на преференциални цени;
 • Работниците /служителите получават застрахователна защита за своето здраве и живот;
 • Възможност за прилагане на различни отстъпки до 40%;
 • Възможност за 24-часово покритие;
 • ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:

- Смърт вследствие на заболяване или злополука;

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ:

 - Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на заболяване или злополука;

Временна неработоспособност вследствие на заболяване или злополука.

 - Медицински разноски във връзка с настъпила временна загуба на работоспособност покрита по договора;

Застраховката е валидна за събития, случили се на територията на Република България.

Застрахователна премията е годишна и може да бъде заплатена еднократно или разсрочено. Покритите рискове се избират от Клиента, като е възможно да се правят различни комбинации.

Застрахователните обезщетения се изплащат на ползващите се лица, посочени в договора.

За повече информация относно продукта групова рискова застраховка "Живот" можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Тази застраховка е предназначена за работници и служители на работодател или членове на юридическо лице с нестопанска цел, които са на възраст от 14 до 64г. и са граждани на Р.България или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Р.България.

Групова рискова застраховка „Живот“ предоставя възможност на работодатели или юридически лица с нестопанска цел да осигурят на своите служители застрахователна защита срещу рисковете от злополука и заболяване на работното място и през свободното време.

 • Работодателят предоставя социална придобивка на  работниците и служителите си;
 • Работодателят има възможност да осигури пълна застрахователна защита за служителите на преференциални цени;
 • Работниците /служителите получават застрахователна защита за своето здраве и живот;
 • Възможност за прилагане на различни отстъпки до 40%;
 • Възможност за 24-часово покритие;
 • ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:

- Смърт вследствие на заболяване или злополука;

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ:

 - Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на заболяване или злополука;

Временна неработоспособност вследствие на заболяване или злополука.

 - Медицински разноски във връзка с настъпила временна загуба на работоспособност покрита по договора;

Застраховката е валидна за събития, случили се на територията на Република България.

Застрахователна премията е годишна и може да бъде заплатена еднократно или разсрочено. Покритите рискове се избират от Клиента, като е възможно да се правят различни комбинации.

Застрахователните обезщетения се изплащат на ползващите се лица, посочени в договора.

За повече информация относно продукта групова рискова застраховка "Живот" можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Подобни продукти