Пакет "Комфорт"
Оптимална защита на твоя домашен любимец

За собственици на куче или котка, без значение от тяхната порода и големина.

 • Оптимален пакет
 • Без значение от порода и големина на домашния любимец
 • Висок лимит на отговорност в размер на 1 400 лв.;

Домашно Куче / Котка :

 1. с Паспорт на Домашен любимец, издаден от легитимен ветеринарен лекар / клиника в България/ и притежаващ чип микрочип;
 2. в добро здраве и без увреждания или физически дефекти към момента на сключване на застраховката, без вродени и/или хронични заболявания. При наличие на хронично заболяване и след оценка на риска, по преценка на Застрахователя е възможно Домашният любимец да бъде застрахован при условията на изк-лючваща клауза.
 3. със завършен имунизационен статус:

3.1. за кучета: за болестите Гана, Инфекциозен хепатит, Парвовироза, Параинфлуенца, Лептоспироза и Бяс;

3.2. за котки: за болестите Херпесен ринотрахеит, Калици вирусна инфекция, Панлевкопения, Хламидия, Левкемия;

 1. Куче над 8 навършени месеца и под 9 навършени години към датата на влизане в сила на застраховката. Максималната възраст на кучето при изтичане периода на застрахователното покритие е по-малка от 12 на-вършени години;
 2. Котка над 8 навършени месеца и под 11 навършени години към датата на влизане в сила на застраховката. Максималната възраст на котката при изтичане периода на застрахователното покритие е по-малка от 14 навършени години;

Куче/котка със специално предназначение (бойни, полицейски, стопански, кучета пазачи, кучета от развъдници, използвани за разплождане и др.).

 • Разходи за лекарства при злополука и заболяване
 • Медицински разноски при злополука и заболяване
 • Второ медицинско мнение

Застраховката покрива застрахователни събития с твоя четириног приятел , настъпили на територията на държавите, членки на Европейския съюз.

Застрахователната премия ( цената на застраховката) е годишна и се заплаща еднократно.

Висок лимит на отговорност в размер на 1 400 лв.;

Застраховката е валидна от датата на влизане в сила до навършване на 12 г. при куче и 14г. при котка, без необходимост от подновяване и преподписване на полицата всяка година. При неплатена годишна премия застраховката се прекратява.

ВАЖНО ЗА ТЕБ! Ако застраховаш домашния ти любимец в най-ранната му възраст и заплащаш застрахователната премия всяка година, можеш да осигуриш застрахователно покритие в случай на възникване на хронично заболяване (настъпило през срока на застраховката) на твоя домашен любимец в по-късна възраст.

 • Изпрати запитване
 • На тел. 0700 123 32

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета

При настъпило застрахователно събитие ( зпололука или заболяване) с домашния ти любимец и при посещение в една от доверените ни клиники, следвай следните стъпки :

 • Заведи домашния ти любимец в една от доверените ни ветеринарни клиники
 • Заплати на място само 30 % от стойността на дължимите медицински разноски

Би могъл да посетиш ветеринарна клиника или ветеринар по твой избор като:

Заведи домашния ти любимец в една от обслужващите ни клиники или клиника по твой избор

Заплати на място 100% от стойността на дължимите медицински разход. В рамките на 15 дневен срок от деня на получаването на гореспоменатите документи, ние ще те обезщетим спрямо размера на застрахователната сума за този вид клиники. Повече за правила при застрахователни претенции:

За собственици на куче или котка, без значение от тяхната порода и големина.

 • Оптимален пакет
 • Без значение от порода и големина на домашния любимец
 • Висок лимит на отговорност в размер на 1 400 лв.;

Домашно Куче / Котка :

 1. с Паспорт на Домашен любимец, издаден от легитимен ветеринарен лекар / клиника в България/ и притежаващ чип микрочип;
 2. в добро здраве и без увреждания или физически дефекти към момента на сключване на застраховката, без вродени и/или хронични заболявания. При наличие на хронично заболяване и след оценка на риска, по преценка на Застрахователя е възможно Домашният любимец да бъде застрахован при условията на изк-лючваща клауза.
 3. със завършен имунизационен статус:

3.1. за кучета: за болестите Гана, Инфекциозен хепатит, Парвовироза, Параинфлуенца, Лептоспироза и Бяс;

3.2. за котки: за болестите Херпесен ринотрахеит, Калици вирусна инфекция, Панлевкопения, Хламидия, Левкемия;

 1. Куче над 8 навършени месеца и под 9 навършени години към датата на влизане в сила на застраховката. Максималната възраст на кучето при изтичане периода на застрахователното покритие е по-малка от 12 на-вършени години;
 2. Котка над 8 навършени месеца и под 11 навършени години към датата на влизане в сила на застраховката. Максималната възраст на котката при изтичане периода на застрахователното покритие е по-малка от 14 навършени години;

Куче/котка със специално предназначение (бойни, полицейски, стопански, кучета пазачи, кучета от развъдници, използвани за разплождане и др.).

 • Разходи за лекарства при злополука и заболяване
 • Медицински разноски при злополука и заболяване
 • Второ медицинско мнение

Застраховката покрива застрахователни събития с твоя четириног приятел , настъпили на територията на държавите, членки на Европейския съюз.

Застрахователната премия ( цената на застраховката) е годишна и се заплаща еднократно.

Висок лимит на отговорност в размер на 1 400 лв.;

Застраховката е валидна от датата на влизане в сила до навършване на 12 г. при куче и 14г. при котка, без необходимост от подновяване и преподписване на полицата всяка година. При неплатена годишна премия застраховката се прекратява.

ВАЖНО ЗА ТЕБ! Ако застраховаш домашния ти любимец в най-ранната му възраст и заплащаш застрахователната премия всяка година, можеш да осигуриш застрахователно покритие в случай на възникване на хронично заболяване (настъпило през срока на застраховката) на твоя домашен любимец в по-късна възраст.

 • Изпрати запитване
 • На тел. 0700 123 32

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета

При настъпило застрахователно събитие ( зпололука или заболяване) с домашния ти любимец и при посещение в една от доверените ни клиники, следвай следните стъпки :

 • Заведи домашния ти любимец в една от доверените ни ветеринарни клиники
 • Заплати на място само 30 % от стойността на дължимите медицински разноски

Би могъл да посетиш ветеринарна клиника или ветеринар по твой избор като:

Заведи домашния ти любимец в една от обслужващите ни клиники или клиника по твой избор

Заплати на място 100% от стойността на дължимите медицински разход. В рамките на 15 дневен срок от деня на получаването на гореспоменатите документи, ние ще те обезщетим спрямо размера на застрахователната сума за този вид клиники. Повече за правила при застрахователни претенции:

Подобни продукти