Обратно към Новини

„Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД се обединява с „Групама Животозастраховане“ ЕАД

03 June 2020

Ръководствата на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД с ЕИК 175294549 (предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД) и „Групама Животозастраховане“ ЕАД с ЕИК 131272330 имат удоволствието да Ви уведомят, че на 01.06.2020 г. в Търговския регистър и РЮЛНЦ е вписано вливането на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД. 

Уведомлението до ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД може да намерите тук.

„Обединяването на двете дружества се случва само шест месеца и половина след придобиването на „Експрес Животозастраховане“ ЕАД. Бих искала да поздравя всички екипи в компанията, които дадоха много от себе си и успешният завършек на процеса по вливането е очевиден. Вече сме едно цяло, което превръща Групама в България в още по-силна застрахователна компания с богато портфолио от продукти и със забележителни оптимизации по отношение на дигиталното обслужване на нашите клиенти и партньори“, заяви г-жа Селин Болар, изпълнителен директор на Групама в България.


Сподели