Обратно към Новини

Промяна в гратисния период по застраховка "Кредитна защита"

14 September 2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с цел подобряване на качеството на обслужване, считано от 01 септември 2022 г., е удължен гратисният период за плащане на дължимите премии по всички сключени застраховки „Кредитна защита“ на кредитополучатели на Банка ДСК от 30 на 60 календарни дни от датата на падежа на дължимата премия.

Застрахователните премии по всички сключени застраховки „Кредитна защита“ преди датата на влизане в сила на промяната ще продължат да бъдат заплащани ежемесечно на основание дадените от Ваша страна нареждания за периодичен кредитен превод. При наличие на две дължими месечни застрахователни премии и постъпване на сума за плащане на една от тях в рамките на гратисния период, застрахователят ще отнесе сумата за погасяване на по – старата дължима премия. Неплатената в рамките на гратисния период месечна застрахователна премия остава дължима от клиента и следва да бъде преведена по сметка на Групама Застраховане ЕАД с IBAN: BG57STSA93000010592240, като задължително в основанието за плащане е необходимо да се посочи номера на застрахователния сертификат.

При възникнали въпроси или отказ от промяната, може да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или по e-mail: office@groupama.bg


Сподели