Защита за възобновяема енергия

Застрахователни решения за фотоволтаични системи 

Групама Ви подкрепя, за да защитите инвестициите си във възобновяема енергия

                            

Възможност за до 50% отстъпка

Защита при природни бедствия, пожар, градушка, земетресение и други рискове

Избор на допълнителни покрития като късо съединение, кражба, вандализъм

Застраховка след 72 часа от техническия тест и пускането в експлоатация

Удобно разсрочване на премията до 4 вноски без оскъпяване

Устойчивост, екосъобразност, сигурност. Водени от желанието за подкрепа за екологичните решения, Групама осигурява за Вас и Вашето вложение в по-устойчива енергия специално покритие за щети върху фотоволтаични системи. Вече може да защитите соларните си системи и паркове от щети в следствие на природни бедствия, пожар, градушка, земетресение и много други рискове.

От това застрахователно покритие могат да се възползват, както за физически, така и за юридически лица. Могат да бъдат застраховани фотоволтаични системи за собствено потребление, за продажба и/или комбинирано потребление.

                                               

Възползвай се от комбинация на отстъпки до 50%:

15% за нов фотоволтаичен парк (до 3 години)
10% за нов клиент на Групама
5% при еднократно заплащане на премията
10% за фотоволтаичен парк със застрахователна сума над 100 000лв.
10% за застраховка на втори и следващ фотоволтаичен обект на един клиент
5% при друга активна полица в Групама
10% при подновяване първа година без щети

Искате оферта? 

Попълнете формата и наш представител ще се свърже с Вас, за да обсъдите индивидуално предложение специално за Вас

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
 • Това застрахователно покритие е предназначено, както за физически, така и за юридически лица или еднолични търговци.
 • Могат да бъдат застраховани фотоволтаични системи за собствено потребление, за продажба и/или комбинирано потребление.

Застрахователното покритие за фотоволтаични системи дава максимална защита за инвестиции в екосъобразни възобновяеми енергийни източници.

Застраховка на фотоволтаични системи надгражда стандартните условия по застраховките „Любим дом“, Пожар и други щети на имуществото“, както и „Индустриален пожар“. Основните и допълнителните покрития предоставят комплексна застрахователна защита срещу всевъзможни внезапни и непредвидими събития, довели до щета.

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 • природни бедствия: буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване;
 • земетресение;
 • свличане или срутване на земни пластове и/или вреди от подпочвени води;
 • увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животно;
 • Разходи за разчистване на останки и спасяване на имущество.

Допълнително покритие

 • злоумишлени действия;
 • късо съединение / токов удар;
 • кражба чрез взлом;
 • въоръжен грабеж;
 • вандализъм.

+ Опция за добавяне на „Авария на машини“ и „Прекъсване на дейността“ (само за юридически лица и еднолични търговци)

При желание от страна на клиента могат да бъдат включени:

 • Авария на машини – С покритие за всяка внезапна и непредвидена повреда, дефекти, грешки в проекта, липса на квалификация, небрежност.
 • Прекъсване на дейността - при загуба на печалба, произтичаща от намаляване на приходите и увеличаване на разходите за дейността, вследствие на пожар или авария на машини.

* За някои рискове се прилага задължително самоучастие

Застрахователна сума зависи от стойността на застрахованото имущество

Застрахователната сума се определя на база на балансовата, действителната или възстановителната стойност.

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида и състоянието на фотоволтаичната система, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието.

Минимална премия по застраховката е 50 лв. без включен данък на полица. Застрахователната премия е дължима еднократно или на до 4 вноски, по договаряне.

Свали
Общи условия "Индустриален пожар"
Свали
Общи условия "Любим дом"
Свали
Общи условия "Пожар и други щети на имуществото"

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратите имейл адрес: office@groupama.bg  в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието

Повече информация относно правила при настъпване на щета:

 • Това застрахователно покритие е предназначено, както за физически, така и за юридически лица или еднолични търговци.
 • Могат да бъдат застраховани фотоволтаични системи за собствено потребление, за продажба и/или комбинирано потребление.

Застрахователното покритие за фотоволтаични системи дава максимална защита за инвестиции в екосъобразни възобновяеми енергийни източници.

Застраховка на фотоволтаични системи надгражда стандартните условия по застраховките „Любим дом“, Пожар и други щети на имуществото“, както и „Индустриален пожар“. Основните и допълнителните покрития предоставят комплексна застрахователна защита срещу всевъзможни внезапни и непредвидими събития, довели до щета.

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 • природни бедствия: буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване;
 • земетресение;
 • свличане или срутване на земни пластове и/или вреди от подпочвени води;
 • увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животно;
 • Разходи за разчистване на останки и спасяване на имущество.

Допълнително покритие

 • злоумишлени действия;
 • късо съединение / токов удар;
 • кражба чрез взлом;
 • въоръжен грабеж;
 • вандализъм.

+ Опция за добавяне на „Авария на машини“ и „Прекъсване на дейността“ (само за юридически лица и еднолични търговци)

При желание от страна на клиента могат да бъдат включени:

 • Авария на машини – С покритие за всяка внезапна и непредвидена повреда, дефекти, грешки в проекта, липса на квалификация, небрежност.
 • Прекъсване на дейността - при загуба на печалба, произтичаща от намаляване на приходите и увеличаване на разходите за дейността, вследствие на пожар или авария на машини.

* За някои рискове се прилага задължително самоучастие

Застрахователна сума зависи от стойността на застрахованото имущество

Застрахователната сума се определя на база на балансовата, действителната или възстановителната стойност.

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида и състоянието на фотоволтаичната система, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието.

Минимална премия по застраховката е 50 лв. без включен данък на полица. Застрахователната премия е дължима еднократно или на до 4 вноски, по договаряне.

Свали
Общи условия "Индустриален пожар"
Свали
Общи условия "Любим дом"
Свали
Общи условия "Пожар и други щети на имуществото"

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратите имейл адрес: office@groupama.bg  в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието

Повече информация относно правила при настъпване на щета:

Подобни продукти