За Групама в България
За Групама в България
Ние сме част от френската застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles и предлагаме идеи и решения, така че да осигурим защита и спокойствие на нашите клиенти във всяка една ситуация. С тази цел днес компанията предлага богато портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората, партнирайки си успешно с "Банка ДСК", както и с широка търговска мрежа от застрахователни брокери, агенти и туристически агенции в цялата страна.
Клиенти в България
Клиенти в България
Удовлетвореност от продуктите и услугите ни
Удовлетвореност от продуктите и услугите ни
Удовлетвореност от размера на изплатените обезщетения
Удовлетвореност от размера на изплатените обезщетения
Точки на продажба през клоновата мрежа на Банка ДСК
Точки на продажба през клоновата мрежа на Банка ДСК
 Партньори - брокери и агенти
Партньори - брокери и агенти
Групама Груп
Групама е френски лидер в застраховането с повече от 100-годишна международна експертиза и присъствие в 10 държави. И до днес Групама е водеща в земеделското застраховане във Франция. С годините компанията се налага и на международния пазар като доверен застраховател, предлагащ различни застрахователни и животозастрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората.
Какво е GREENAMA?
Какво е GREENAMA?
Greenama е програма за социална отговорност на Групама в България. Чрез събития и дейности, инициирани от служителите на компанията, ние помагаме за създаването на по-добра среда за живот за всички нас и нашите деца. Greenama е насочена към 3 основни направления, които вярваме, са жизненоважни за изграждането на устойчив модел за социална отговорност и по-чиста и здравословна околна среда.
НАПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Знаем, че истинската промяна започва от нас! Затова фокусът на Направление № 1 e насочен към здравословния начин на живот. С активностите, организирани в това направление искаме да напомним колко е важно здравословното хранене и активния начин на живот, за да балансираме духа и тялото си.
ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА
В нашата професия ние защитаваме домовете на нашите клиенти, но не по-малко важно е да защитим дома за всички нас – нашата планета. Това направление е насочено към инициативи, свързани с добри практики за опазване околната среда и моделите за устойчивото развитие.
ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА
Децата са нашето бъдеще! Наша отговорност е да се грижим за тях и да ги напътстваме. В това направление ние насърчаваме детски таланти и се стараем да им осигурим по-добро бъдеще и образование.

Новини от Greenama

Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2022
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2022
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2021
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2021
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2020
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2020
Свали
Допълнение към Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Допълнение към Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Предварителна Информация - Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Предварителна Информация - Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Груп 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Груп 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2016
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2016
Свали
Финансови резултати Групама Груп за 2022 г.
Свали
Финансови резултати Групама Груп за първо полугодие на 2022 г.
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2021
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2021
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2020
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2020
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2019
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2019
Свали
Годишни финансови отчети - Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Финасова информация Групама Груп 2018 г.
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2016
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2016
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2014
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2014
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2013
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2012
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2012
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2011
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2011
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2010
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2010
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2009
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2009
За Групама в България
За Групама в България
Ние сме част от френската застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles и предлагаме идеи и решения, така че да осигурим защита и спокойствие на нашите клиенти във всяка една ситуация. С тази цел днес компанията предлага богато портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората, партнирайки си успешно с "Банка ДСК", както и с широка търговска мрежа от застрахователни брокери, агенти и туристически агенции в цялата страна.
Клиенти в България
Клиенти в България
Удовлетвореност от продуктите и услугите ни
Удовлетвореност от продуктите и услугите ни
Удовлетвореност от размера на изплатените обезщетения
Удовлетвореност от размера на изплатените обезщетения
Точки на продажба през клоновата мрежа на Банка ДСК
Точки на продажба през клоновата мрежа на Банка ДСК
 Партньори - брокери и агенти
Партньори - брокери и агенти
Групама Груп
Групама е френски лидер в застраховането с повече от 100-годишна международна експертиза и присъствие в 10 държави. И до днес Групама е водеща в земеделското застраховане във Франция. С годините компанията се налага и на международния пазар като доверен застраховател, предлагащ различни застрахователни и животозастрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората.
Какво е GREENAMA?
Какво е GREENAMA?
Greenama е програма за социална отговорност на Групама в България. Чрез събития и дейности, инициирани от служителите на компанията, ние помагаме за създаването на по-добра среда за живот за всички нас и нашите деца. Greenama е насочена към 3 основни направления, които вярваме, са жизненоважни за изграждането на устойчив модел за социална отговорност и по-чиста и здравословна околна среда.
НАПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Знаем, че истинската промяна започва от нас! Затова фокусът на Направление № 1 e насочен към здравословния начин на живот. С активностите, организирани в това направление искаме да напомним колко е важно здравословното хранене и активния начин на живот, за да балансираме духа и тялото си.
ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА
В нашата професия ние защитаваме домовете на нашите клиенти, но не по-малко важно е да защитим дома за всички нас – нашата планета. Това направление е насочено към инициативи, свързани с добри практики за опазване околната среда и моделите за устойчивото развитие.
ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА
Децата са нашето бъдеще! Наша отговорност е да се грижим за тях и да ги напътстваме. В това направление ние насърчаваме детски таланти и се стараем да им осигурим по-добро бъдеще и образование.

Новини от Greenama

Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2022
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2022
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2021
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2021
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2020
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2020
Свали
Допълнение към Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Допълнение към Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Предварителна Информация - Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Предварителна Информация - Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Груп 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Груп 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2016
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2016
Свали
Финансови резултати Групама Груп за 2022 г.
Свали
Финансови резултати Групама Груп за първо полугодие на 2022 г.
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2021
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2021
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2020
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2020
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2019
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2019
Свали
Годишни финансови отчети - Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Финасова информация Групама Груп 2018 г.
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2016
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2016
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2014
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2014
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2013
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2012
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2012
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2011
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2011
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2010
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2010
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2009
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2009