Застраховка при пожар и други щети

Основна защита за твоето жилище

Имуществена застраховка, предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които желаят да защитят дома си или друг обект, извършващ стопанска или търговска дейност. Може да бъде застраховано както недвижимо имущество (масивни, полумасивни, сглобяеми или паянтови сгради), така и  движимо имущество (жилищно обзавеждане, офис оборудаване, техника и уреди, машини и съоръжения, незавършено производство готова продукция и други).

„Пожар и други щети на имуществото“ е застрахователен продукт, подходящ за застраховане и на имущество, служещо за обезпечение по жилищни и ипотечни банкови кредити.

„Пожар и друг щети на имуществото“ е комплексна имуществена застраховка,  която предоставя защита  срещу неблагоприятни събития както с дома, така и с бизнес обекти, извършващи стопанска или търговска дейност.  

 • Подходяща застраховка за сгради в етап на строеж с „Акт 14“
 • Възможност за застрахователна сума до 1 млн. лв.
 • Избор между 17 допълнителни покрития и комбинации между тях
 • Възможност за по-ниска премия при избор на допълнително самоучастие при риск „Земетресение“;
 • Възможност за разсрочено плащане на премията без завишение

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Допълнителни покрития:

 • умишлен пожар;
 • природни бедствия, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • свличане или срутване на земни пластове,
 • вреди от подпочвени води;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • увреждане от действие на морски вълни;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • ударна/звукова вълна;
 • загуба на доход от наем;
 • разходи за временно/алтернативно настаняване;
 • кражба чрез взлом; въоръжен грабеж, вандализъм;

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Р. България.

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието. Тя може да бъде платена  еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.  

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество. 

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него.

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?  Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребонстите на клиента
Свали
Уведомление за щета
При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържеш с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратиш имейл адрес: office@groupama.bg в срок до 3 работни дни от узнаването на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване на
оглед при щети в дома ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет.
За да заявиш услугата, моля свържи се с нас на тел . 0700 123 32
 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие
  1. Чрез телефонно обаждане към 0 700 123 32
  2. Чрез подаване на Уведомление за щета
 • Стъпка 2
  Извършване на оглед

  Варианти за оглед, според спецификата на събитието и размера на уврежданията:

  1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон.
  2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
  3. Работа само по документи.
 • Стъпка 3
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие
  1. Документи, които се изискват при всички случаи:
   • Документ за собственост
   • Банкова сметка на Застрахования
  2. Документи при специфични събития:
   • Пожар – служебна бележка от РС ПБЗН
   • Земетресение – служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус
   • Кражба – служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
   • Злоумишлени действия на трети лица - служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
 • Стъпка 4
  Калкулиране на вредите
  1. Чрез експертна оценка: оценяват се конкретно установени увреждания по застрахованите обекти, съгласно средни пазарни цени за възстановяване на имуществото във вида му преди събитието.
  2. Чрез представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от страна на Застрахователя.
 • Стъпка 5
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета

  Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Имуществена застраховка, предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които желаят да защитят дома си или друг обект, извършващ стопанска или търговска дейност. Може да бъде застраховано както недвижимо имущество (масивни, полумасивни, сглобяеми или паянтови сгради), така и  движимо имущество (жилищно обзавеждане, офис оборудаване, техника и уреди, машини и съоръжения, незавършено производство готова продукция и други).

„Пожар и други щети на имуществото“ е застрахователен продукт, подходящ за застраховане и на имущество, служещо за обезпечение по жилищни и ипотечни банкови кредити.

„Пожар и друг щети на имуществото“ е комплексна имуществена застраховка,  която предоставя защита  срещу неблагоприятни събития както с дома, така и с бизнес обекти, извършващи стопанска или търговска дейност.  

 • Подходяща застраховка за сгради в етап на строеж с „Акт 14“
 • Възможност за застрахователна сума до 1 млн. лв.
 • Избор между 17 допълнителни покрития и комбинации между тях
 • Възможност за по-ниска премия при избор на допълнително самоучастие при риск „Земетресение“;
 • Възможност за разсрочено плащане на премията без завишение

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Допълнителни покрития:

 • умишлен пожар;
 • природни бедствия, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • свличане или срутване на земни пластове,
 • вреди от подпочвени води;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • увреждане от действие на морски вълни;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • ударна/звукова вълна;
 • загуба на доход от наем;
 • разходи за временно/алтернативно настаняване;
 • кражба чрез взлом; въоръжен грабеж, вандализъм;

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Р. България.

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието. Тя може да бъде платена  еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.  

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество. 

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него.

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?  Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребонстите на клиента
Свали
Уведомление за щета
При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържеш с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратиш имейл адрес: office@groupama.bg в срок до 3 работни дни от узнаването на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване на
оглед при щети в дома ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет.
За да заявиш услугата, моля свържи се с нас на тел . 0700 123 32
 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие
  1. Чрез телефонно обаждане към 0 700 123 32
  2. Чрез подаване на Уведомление за щета
 • Стъпка 2
  Извършване на оглед

  Варианти за оглед, според спецификата на събитието и размера на уврежданията:

  1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон.
  2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
  3. Работа само по документи.
 • Стъпка 3
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие
  1. Документи, които се изискват при всички случаи:
   • Документ за собственост
   • Банкова сметка на Застрахования
  2. Документи при специфични събития:
   • Пожар – служебна бележка от РС ПБЗН
   • Земетресение – служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус
   • Кражба – служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
   • Злоумишлени действия на трети лица - служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
 • Стъпка 4
  Калкулиране на вредите
  1. Чрез експертна оценка: оценяват се конкретно установени увреждания по застрахованите обекти, съгласно средни пазарни цени за възстановяване на имуществото във вида му преди събитието.
  2. Чрез представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от страна на Застрахователя.
 • Стъпка 5
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета

  Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Подобни продукти