Застраховка „Професионална отговорност на адвокати“

Застраховката покрива всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати като компенсация за вреди, причинени на свои клиенти.

Съгласно чл. 50 от закона за адвокатурата, застраховката "Професионална отговорност на адвокати" се сключва задължително от лица, упражняващи адвокатска дейност.

Застраховката покрива отговорността на адвокати за вреди, причинени на клиенти вследствие виновно неизпълнение на неговите задължения, при което са накърнени правата и законните интереси на клиента, съгласно Българското законодателство. Покритието включва и всички разходи, направени с писменото съгласие на Застрахователя, за уреждане на претенции от клиенти.
Застрахователно събитие по настоящата застраховка се счита настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен Застрахованият и във връзка, с който увреденото лице е предявило претенция.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Минималните лимити, определи по закон, са 20 000 лв. за всяко събитие и в агрегат.

Застраховката може да се сключи чрез запитване в агенциите на Групама, а също чрез застрахователни брокери, партньори на Групама. За повече информация можете да се свържете и с Контактен Център с директна телефонна линия 0700 123 32.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
СВАЛИ
Общи условия и други документи
СВАЛИ
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Застраховката покрива всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати като компенсация за вреди, причинени на свои клиенти.

Съгласно чл. 50 от закона за адвокатурата, застраховката "Професионална отговорност на адвокати" се сключва задължително от лица, упражняващи адвокатска дейност.

Застраховката покрива отговорността на адвокати за вреди, причинени на клиенти вследствие виновно неизпълнение на неговите задължения, при което са накърнени правата и законните интереси на клиента, съгласно Българското законодателство. Покритието включва и всички разходи, направени с писменото съгласие на Застрахователя, за уреждане на претенции от клиенти.
Застрахователно събитие по настоящата застраховка се счита настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен Застрахованият и във връзка, с който увреденото лице е предявило претенция.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Минималните лимити, определи по закон, са 20 000 лв. за всяко събитие и в агрегат.

Застраховката може да се сключи чрез запитване в агенциите на Групама, а също чрез застрахователни брокери, партньори на Групама. За повече информация можете да се свържете и с Контактен Център с директна телефонна линия 0700 123 32.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
СВАЛИ
Общи условия и други документи
СВАЛИ
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Подобни продукти