Застраховки за клиенти на ДСК

Ще се погрижим за твоите кредитни задължения, когато си здравословно затруднен да ги погасяваш.
Ще се погрижим за твоите кредитни задължения, когато си здравословно затруднен да ги погасяваш.
Ще се погрижим за твоя кредит, когато неочаквано останеш без работа.
Ще се погрижим за твоя кредит, когато неочаквано останеш без работа.
Ще защитим твоята нова придобивка, закупена чрез стоков кредит.
Ще защитим твоята нова придобивка, закупена чрез стоков кредит.
Ще се погрижим за сигурността на твоите парични средства, портфейл, чанта и лични документи.
Ще се погрижим за сигурността на твоите парични средства, портфейл, чанта и лични документи.

Избери според вида на банковия продукт:

 

Защита за притежатели на банкова сметка/ карта в Банка ДСК
Защита за притежатели на банкова сметка/ карта в Банка ДСК
Защита за притежатели на потребителски, ипотечен или жилищен кредит в Банка ДСК
Защита за притежатели на потребителски, ипотечен или жилищен кредит в Банка ДСК
Защита за притежатели на стоков кредит в Банка ДСК
Защита за притежатели на стоков кредит в Банка ДСК
ProtectInvest
ProtectInvest
Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд