Помощ за клиента
Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.
Свали
Информацията за обработваните от Застраховатeля лични данни
Свали
Правила за упражняване правата на субектите на лични данни
Свали
Образец на искане за упражняване на права относно обработването на лични данни

Какво да направя в случай на застрахователно събитие?

За да Ви улесним максимално, сме обобщили  най- важните стъпки, които трябва да предприемете в случай на застрахователно събитие, така че да предявите претенция за изплащане на застрахователно обезщетение.

Стъпка 1: Информирайте банката или застрахователя: 

В случай на настъпване на застрахователно събитие Вие (като застраховано лице или негов наследник)  трябва:

  • да се обадите директно на Групама Животозастраховане Експрес на тел.: 0700 123 32, за да бъдете консултирани относно следващите стъпки, които да предприемете. 

или

  • да информирате Вашия търговски агент в клона на банката, където сте сключили застраховката.

Стъпка 2: Следващи етапи: 

В зависимост от вида на застраховката и покритите рискове, застрахованото лице или наследниците му ще бъдат информирани от Групама Животозастраховане Експрес за всички стъпки, необходими за предявяване на претенция (включително информация относно кои документи трябва да бъдат попълнени и предадени на застрахователя).

Нашият съвет е да съберете всички необходими документи във възможно най-кратък срок, тъй като това ще ускори процеса на предвижване на предявената от Вас претенция към застрахователя.

Свали
Правила за уреждане на претенции
Свали
Застраховка "Моето утре"
Свали
Застраховка "Протект Инвест"
Свали
Застраховка "Моето семейство"
Свали
Застраховка „Живот на кредитополучатели”
Свали
Застраховка "Спокойствие Овърдрафт"
Свали
Застраховка „Спокойствие разплащателна сметка”
Свали
Застраховка „Спокойствие спестовна сметка”
Свали
Застраховка „Пълна Защита”
Свали
Застраховка „Пътуване в чужбина”
Застраховка „Групова рискова застраховка живот”
Свали
Застраховка към Корпоративен инвестиционен кредит и Инвестиционен кредит Партньор
Свали
Застраховка към Корпоративен Овърдрафт
Свали
Застраховка към Овърдрафт Партньор
Свали
Застраховка „Пътуване в чужбина”
Свали
Информацията за обработваните от Застраховатeля лични данни
Свали
Правила за упражняване правата на субектите на лични данни
Свали
Образец на искане за упражняване на права относно обработването на лични данни

Какво да направя в случай на застрахователно събитие?

За да Ви улесним максимално, сме обобщили  най- важните стъпки, които трябва да предприемете в случай на застрахователно събитие, така че да предявите претенция за изплащане на застрахователно обезщетение.

Стъпка 1: Информирайте банката или застрахователя: 

В случай на настъпване на застрахователно събитие Вие (като застраховано лице или негов наследник)  трябва:

  • да се обадите директно на Групама Животозастраховане Експрес на тел.: 0700 123 32, за да бъдете консултирани относно следващите стъпки, които да предприемете. 

или

  • да информирате Вашия търговски агент в клона на банката, където сте сключили застраховката.

Стъпка 2: Следващи етапи: 

В зависимост от вида на застраховката и покритите рискове, застрахованото лице или наследниците му ще бъдат информирани от Групама Животозастраховане Експрес за всички стъпки, необходими за предявяване на претенция (включително информация относно кои документи трябва да бъдат попълнени и предадени на застрахователя).

Нашият съвет е да съберете всички необходими документи във възможно най-кратък срок, тъй като това ще ускори процеса на предвижване на предявената от Вас претенция към застрахователя.

Свали
Правила за уреждане на претенции
Свали
Застраховка "Моето утре"
Свали
Застраховка "Протект Инвест"
Свали
Застраховка "Моето семейство"
Свали
Застраховка „Живот на кредитополучатели”
Свали
Застраховка "Спокойствие Овърдрафт"
Свали
Застраховка „Спокойствие разплащателна сметка”
Свали
Застраховка „Спокойствие спестовна сметка”
Свали
Застраховка „Пълна Защита”
Свали
Застраховка „Пътуване в чужбина”
Застраховка „Групова рискова застраховка живот”
Свали
Застраховка към Корпоративен инвестиционен кредит и Инвестиционен кредит Партньор
Свали
Застраховка към Корпоративен Овърдрафт
Свали
Застраховка към Овърдрафт Партньор
Свали
Застраховка „Пътуване в чужбина”