Застраховка "Отговорност на продукт"

Спокойствие за Вас и сигурност за вашите потребители при повод за обезщетение.

Застраховката е предназначена за юридически лица и еднолични търговци, които:

 - произвеждат стоки;

 - извършват монтаж и ремонт на машини, съоръжения, елементи.

Застраховката покрива отговорността на Застрахования за причинени и настъпили  през срока на застраховката вреди на потребителите на неговата стока, машина или съоръжение.

  • Конкурентни тарифни условия;
  • Прецизност при ликвидацията;
  • Широк обхват от застрахователни покрития.
  • Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати на трети лица, като компенсация за вреди, изразяващи се в щети на имущество и/или телесно увреждане, причинени от неговите продукти.
  • Всички разходи за уреждане на претенциите, в рамките на договорените лимити на отговорност, направени със съгласието на Застрахователя, включително всички разходи по дела, водени срещу Застрахования, когато Застрахователят е привлечен в процеса.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Р. България с възможност за разширение за цял свят, с изключение на САЩ, Канада и териториите под тяхна юрисдикция.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на база тарифата на застрахователя и информацията, получена от въпросник-предложение. Застрахователното обезщетение представлява размера на действително понесените вреди от увреденото лице, но не повече от размера на договорените лимити на отговорност по полицата.

За повече информация относно продукта застраховка "Отговорност на продукт“ можете да се свържете с Контактен Център на  директна   телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите  запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Общи условия и други документи

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Застраховката е предназначена за юридически лица и еднолични търговци, които:

 - произвеждат стоки;

 - извършват монтаж и ремонт на машини, съоръжения, елементи.

Застраховката покрива отговорността на Застрахования за причинени и настъпили  през срока на застраховката вреди на потребителите на неговата стока, машина или съоръжение.

  • Конкурентни тарифни условия;
  • Прецизност при ликвидацията;
  • Широк обхват от застрахователни покрития.
  • Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати на трети лица, като компенсация за вреди, изразяващи се в щети на имущество и/или телесно увреждане, причинени от неговите продукти.
  • Всички разходи за уреждане на претенциите, в рамките на договорените лимити на отговорност, направени със съгласието на Застрахователя, включително всички разходи по дела, водени срещу Застрахования, когато Застрахователят е привлечен в процеса.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Р. България с възможност за разширение за цял свят, с изключение на САЩ, Канада и териториите под тяхна юрисдикция.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на база тарифата на застрахователя и информацията, получена от въпросник-предложение. Застрахователното обезщетение представлява размера на действително понесените вреди от увреденото лице, но не повече от размера на договорените лимити на отговорност по полицата.

За повече информация относно продукта застраховка "Отговорност на продукт“ можете да се свържете с Контактен Център на  директна   телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите  запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Общи условия и други документи

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции: