Отговорност към Вашите служители и клиенти

Отговорност към Вашите служители и клиенти

Подсигурете успеха на Вашия бизнес с отговорност при имуществени и неимуществени вреди, причинени на Вашите клиенти и служители.
Широк обхват от застрахователни покрития.
Конкурентни тарифни условия.
Възможност за разнообразни отстъпки

Изберете застраховка според Вашите нужди:

 

Обща гражданска отговорност
Обща гражданска отговорност
Защита срещу причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Осигурява спокойствие за работодатели и техните служители при трудова злополука.
Отговорност на туроператора
Отговорност на туроператора
Изплащане на обезщетение на клиенти при несъстоятелност на туроператора.
Професионална отговорност на кредитни посредници
Професионална отговорност на кредитни посредници
Осигурява спокойствие за Вас и Вашите клиенти, ако се наложи да заплатите компенсации към тях, в резултат на Вашата професионална дейност.
Професионална отговорност на адвокати
Професионална отговорност на адвокати
Осигурява спокойствие за Вас и Вашите клиенти.
Застраховка "Отговорност на продукт"
Застраховка "Отговорност на продукт"
Спокойствие за Вас и сигурност за Вашите потребители при вреди, причинени от използване на Вашите продукти.
Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове
Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове
Защита за Вас и Вашите клиенти при злополука във Вашия търговски обект.