Отговорност към Вашите служители и клиенти
Отговорност към Вашите служители и клиенти
Широк обхват от застрахователни покрития.
Конкурентни тарифни условия.
Възможност за разнообразни отстъпки

Изберете застраховка според Вашите нужди:

 

Обща гражданска отговорност
Обща гражданска отговорност
Защита срещу причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Осигурява спокойствие за работодатели и техните служители при трудова злополука.
Професионална отговорност на кредитни посредници
Професионална отговорност на кредитни посредници
Осигурява спокойствие за Вас и Вашите клиенти, ако се наложи да заплатите компенсации към тях, в резултат на Вашата професионална дейност.
Професионална отговорност на адвокати
Професионална отговорност на адвокати
Осигурява спокойствие за Вас и Вашите клиенти.
Застраховка "Отговорност на продукт"
Застраховка "Отговорност на продукт"
Спокойствие за Вас и сигурност за Вашите потребители при вреди, причинени от използване на Вашите продукти.
Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове
Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове
Защита за Вас и Вашите клиенти при злополука във Вашия търговски обект.