Застраховки за имущество на бизнеса
Застраховки за имущество на бизнеса
Възможност за поемане на големи индустриални рискове и застрахователни отговорности
При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката
Защита, отговаряща на спецификите на бизнеса Ви
Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване
Конкурентни тарифни условия

Имуществените застраховки на Групама, предназначени за бизнес клиенти са създадени с цел да отговорят максимално точно на конкретните нужди на клиента да защити материални активи в малки, средни и големи производствени и непроизводствени търговски или стопански обекти.

Според предназначението и основните характеристики на имуществото ние Ви предлагаме различни варианти на защита срещу непредвидени ситуации, които биха могли да застрашат Вашата бизнес дейност.

 

 

За малки и средни непроизводствени предприятия
За малки и средни непроизводствени предприятия
Застраховка "Сигурност за бизнеса Стандарт"
Застраховка "Сигурност за бизнеса Стандарт"
Застраховка "Пожар и други щети"
Застраховка "Пожар и други щети"
За големи производствени и непроизводствени обекти
За големи производствени и непроизводствени обекти