ProtectInvest

Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд
 • Достъп до международни финансови пазари чрез профилирани фондове
 • Избор между 3 фондa за диверсифициране на инвестициите
 • Защита при евентуална загуба от инвестицията, в случай на настъпване на застрахователно събитие смърт
 • Сигурност за близките Ви, при настъпване на застрахователно събитие смърт
 • Възможност да разполагате с парите си чрез пълни или частични откупи, без такси след 5-тата година
 • Вие решавате колко да инвестирате и за какъв срок (от 5 до 25 години)
 • Смърт в резултат на заболяване
 •  Смърт в резултат на злополука
 •  Доживяване в края на договора

Вие или определено от Вас Ползващо се лице ще получи стойността на инвестицията по договора.

 • В случай на смърт от заболяване - Ако стойността на инвестицията към датата на събитието е по-висока от платената нетната премия , ползващите се лица винаги получават тази по-висока стойност на договора
 • В случай на смърт от заболяване - Ако стойността на инвестицията към датата на събитието е по-ниска от платената нетна премия, Групама Животозастраховане ще доплати разликата, за да гарантира, че ползващите се лица ще получат нетната премия (до максимум 75 000 евро)
 • В случай на смърт от злополука - Стойността на инвестицията към датата на събитието ще се увеличи с 15% (или с 25% при смърт причинена при ПТП) до максимум 10 000 евро. 
Свали
Общи Условия
Свали
ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ
Свали
Основен Информационен Документ - JP Morgan
Свали
Основен Информационен Документ - AMUNDI S&P 500 ESG
Свали
Основен Информационен Документ - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд JP Morgan
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд AMUNDI S&P 500 ESG
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
 • Достъп до международни финансови пазари чрез профилирани фондове
 • Избор между 3 фондa за диверсифициране на инвестициите
 • Защита при евентуална загуба от инвестицията, в случай на настъпване на застрахователно събитие смърт
 • Сигурност за близките Ви, при настъпване на застрахователно събитие смърт
 • Възможност да разполагате с парите си чрез пълни или частични откупи, без такси след 5-тата година
 • Вие решавате колко да инвестирате и за какъв срок (от 5 до 25 години)
 • Смърт в резултат на заболяване
 •  Смърт в резултат на злополука
 •  Доживяване в края на договора

Вие или определено от Вас Ползващо се лице ще получи стойността на инвестицията по договора.

 • В случай на смърт от заболяване - Ако стойността на инвестицията към датата на събитието е по-висока от платената нетната премия , ползващите се лица винаги получават тази по-висока стойност на договора
 • В случай на смърт от заболяване - Ако стойността на инвестицията към датата на събитието е по-ниска от платената нетна премия, Групама Животозастраховане ще доплати разликата, за да гарантира, че ползващите се лица ще получат нетната премия (до максимум 75 000 евро)
 • В случай на смърт от злополука - Стойността на инвестицията към датата на събитието ще се увеличи с 15% (или с 25% при смърт причинена при ПТП) до максимум 10 000 евро. 
Свали
Общи Условия
Свали
ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ
Свали
Основен Информационен Документ - JP Morgan
Свали
Основен Информационен Документ - AMUNDI S&P 500 ESG
Свали
Основен Информационен Документ - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд JP Morgan
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд AMUNDI S&P 500 ESG
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS