Защита за стоков кредит

Защита за стоков кредит

Застраховката е валидна и след предсрочното погасяване на кредита
Валидно покритие за целия срок на кредита
Заплащате застрахователната премия заедно с месечната си вноска по кредита

Достъпен вариант за клиенти на Банка ДСК по стокови кредити,който осигурява изплащане на остатъка по кредита в случай на неблагоприятни събития с живота и здравето на кредитополучателя, както и в случай на тотална или частична щета със закупената стока.

Oт 18 г. до 64 г. Oт 18 г. до 64 г. Oт 65 г. до 78 г. Oт 65 г. до 78 г. Oт 18 г.
Пакет "СТАНДАРТ+" Пакет "СТАНДАРТ+ 150" Пакет "СТАНДАРТ" Пакет "СТАНДАРТ 150" "Защитена стока"
Застрахователна сума/Застрахователно обезщетение Остатъка по кредита или месечните погасителни вноски, в зависимост от съответното покритие 150 % от остатъка по кредита или месечните погасителни вноски (100% към банката и 50% към застрахованото лице/законни наследници) Остатъка по кредита или месечните погасителни вноски, в зависимост от съответното покритие 150 % от остатъка по кредита или месечните погасителни вноски (100% към банката и 50% към застрахованото лице/законни наследници) Остатъка по кредита (не повече от действителната стойност на имуществото към датата на събитието)
Покрития Научи повече Научи повече Научи повече Научи повече Научи повече
При зпололука
При зпололука
Смърт
Смърт
Пълна трайна неработоспособност над 70 %
Пълна трайна неработоспособност над 70%
Временна неработоспособност над 60 дни
Временна неработоспособност над 60 дни
Хоспитализация
Хоспитализация
При заболяване
При заболяване
Смърт
Смърт
Пълна трайна неработоспособност над 70%
Пълна трайна неработоспособност над 70%
Временна неработоспособност над 60 дни
Временна неработоспособност над 60 дни
При загуба на работа
При загуба на работа
Нежелана безработица
Нежелана безработица
За имущество
За имущество
Пожар, мълния, експлозия, имплозия
Пожар, мълния, експлозия, имплозия
Силна буря, свличане на снежни и ледени маси
Силна буря, свличане на снежни и ледени маси
Изтичане на вода и пара
Изтичане на вода и пара
Кражба чрез взлом
Кражба чрез взлом
Въоръжен грабеж
Въоръжен грабеж