Застрахователни решения за малък, среден и голям бизнес!
Застраховките на Групама за бизнес клиенти покриват широк спектър от дейности, така че да отговарят на конкретни бизнес потребности.

Нашите застраховки

 

Здраве за вас и вашите служители
Здраве за вас и вашите служители
Здравна застраховка Groupama Vita се сключва от работодатели в полза на техните служители и предлага гъвкаво застрахователно покритие във вариант за малки и големи компании.
 Спокойствие за Вашите парични средства.
Спокойствие за Вашите парични средства.
Със застраховка „Комфорт Бизнес“ си осигурявате спокойствие и защита при финансови загуби от неправомерно използване или кражба на застрахованата бизнес банкова карта.
Спокойствие на Вас и Вашите служители!
Спокойствие на Вас и Вашите служители!
Застраховките, свързани с живота и сигуростта на Вашите служители дават допълнително спокойствие, че те ще бъдат финансово обезщетени, в случай на неочаквани събития, свързани с живота, здравето и работоспособността на работещите в компанията
Защита на бизнеса Ви срещу непредвидени ситуации, които биха могли да застрашат Вашата дейност.
Защита на бизнеса Ви срещу непредвидени ситуации, които биха могли да застрашат Вашата дейност.
Имуществените застраховки на Групама, предназначени за бизнес клиенти са създадени с цел да отговорят максимално точно на конкретните нужди на клиента да защити материални активи в малки, средни и големи производствени и непроизводствени търговски или стопански обекти.
Вашата отговорност към Вашите служители и клиенти!
Вашата отговорност към Вашите служители и клиенти!
Корпоративните застраховки на Групама покриват отговорността Ви към Вашите служители, клиенти и други лица, към които има отношение Вашия бизнес. Продуктите на Групама предлагат и защита от имуществени и неимуществени вреди, причинени на клиенти, посетители и наемодатели на обекти в търговски центрове.
Здраве за вас и вашите служители
Здраве за вас и вашите служители
Здравна застраховка Groupama Vita се сключва от работодатели в полза на техните служители и предлага гъвкаво застрахователно покритие във вариант за малки и големи компании.
 Спокойствие за Вашите парични средства.
Спокойствие за Вашите парични средства.
Със застраховка „Комфорт Бизнес“ си осигурявате спокойствие и защита при финансови загуби от неправомерно използване или кражба на застрахованата бизнес банкова карта.
Спокойствие на Вас и Вашите служители!
Спокойствие на Вас и Вашите служители!
Застраховките, свързани с живота и сигуростта на Вашите служители дават допълнително спокойствие, че те ще бъдат финансово обезщетени, в случай на неочаквани събития, свързани с живота, здравето и работоспособността на работещите в компанията
Защита на бизнеса Ви срещу непредвидени ситуации, които биха могли да застрашат Вашата дейност.
Защита на бизнеса Ви срещу непредвидени ситуации, които биха могли да застрашат Вашата дейност.
Имуществените застраховки на Групама, предназначени за бизнес клиенти са създадени с цел да отговорят максимално точно на конкретните нужди на клиента да защити материални активи в малки, средни и големи производствени и непроизводствени търговски или стопански обекти.
Вашата отговорност към Вашите служители и клиенти!
Вашата отговорност към Вашите служители и клиенти!
Корпоративните застраховки на Групама покриват отговорността Ви към Вашите служители, клиенти и други лица, към които има отношение Вашия бизнес. Продуктите на Групама предлагат и защита от имуществени и неимуществени вреди, причинени на клиенти, посетители и наемодатели на обекти в търговски центрове.

Новини