Обща гражданска отговорност

Покритие на разходи, които си дължен да платиш като компенсация за вреди, причинени на трети лица

Застраховат се индивидуално физически лица в качеството си на:

 • глава на семейство;
 • собственик на жилищен имот – апартаменти, къщи и
 • притежател на домашни животни;
 • упражняващ спортни дейности;
 • велосипедист

Застраховката покрива всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати като компенсация за вреди, причинени на трети лица.

Сигурност при излащане на обезщетение, което си задължен да осъществиш към трети лица  

 • компенсация за вреди, причинени на трети лица, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Застрахователя.

Покритието може да бъде разширено, като се включат допълнителни жилищни имоти, както и членове на домакинството на Застрахования.

Застраховката е валидна  на територията на  Република България, както и при временен престой на Застрахования в чужбина за срок до 3 месеца.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Възможност за избор между два агрегатни лимита на отговорност - 20,000.00 BGN/EUR и 40,000.00 BGN/EUR

 • Изпрати запитване
 • На тел. 0700 123 32
 • в офис на Групама

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Общи условия
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият уведомява Застрахователя на телефон 0700 123 32 в срок до 7 работни дни от узнаването, обстоятелствата, които могат да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същият срок Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за предявени срещу него искове от увреденото лице или за извършени плащания на това лице. Детайлна информация за правила за уреждане на претенции:

Застраховат се индивидуално физически лица в качеството си на:

 • глава на семейство;
 • собственик на жилищен имот – апартаменти, къщи и
 • притежател на домашни животни;
 • упражняващ спортни дейности;
 • велосипедист

Застраховката покрива всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати като компенсация за вреди, причинени на трети лица.

Сигурност при излащане на обезщетение, което си задължен да осъществиш към трети лица  

 • компенсация за вреди, причинени на трети лица, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Застрахователя.

Покритието може да бъде разширено, като се включат допълнителни жилищни имоти, както и членове на домакинството на Застрахования.

Застраховката е валидна  на територията на  Република България, както и при временен престой на Застрахования в чужбина за срок до 3 месеца.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Възможност за избор между два агрегатни лимита на отговорност - 20,000.00 BGN/EUR и 40,000.00 BGN/EUR

 • Изпрати запитване
 • На тел. 0700 123 32
 • в офис на Групама

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?

Моля използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Общи условия
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият уведомява Застрахователя на телефон 0700 123 32 в срок до 7 работни дни от узнаването, обстоятелствата, които могат да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същият срок Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за предявени срещу него искове от увреденото лице или за извършени плащания на това лице. Детайлна информация за правила за уреждане на претенции: