Защити имуществото си с "Любим дом Стандарт"

Застраховка "Любим дом Стандарт" предлага над 15 покрити риска за жилища (апартамент или къща), предназначени за живеене и обитавани постоянно. Избери покрития според своите нужди, изчисли и сключи изцяло онлайн през нашия удобен онлайн калкултор. А ако си клиент на Банка ДСК, можеш да сключиш застраховката в клоновата мрежа на банката самостоятелно или за обезпечение към жилищен или ипотечен банков кредит.

ПРЕДИМСТВА

Защита при земетресения, природни бедствия, кражба
Защита при земетресения, природни бедствия, кражба
Покрития за гараж и за поставени соларни системи
Покрития за гараж и за поставени соларни системи
Възможност за застраховане на обект до 4 млн. лв.
Възможност за застраховане на обект до 4 млн. лв.
Бързо изплащане на щети до 7 дни
Бързо изплащане на щети до 7 дни
Оглед при щета директно през смартфона
Оглед при щета директно през смартфона

ПОКРИТИЯ И ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
Природни бедствия
Земетресение
Разходи за разчистване и спасяване на имущество след щета или за предотвратяване на застрахователно събитие
Свличане или срутване на земни пластове
Увреждане на имущества следствие удар от превозно средство или животно
Кражба чрез взлом и кражба чрез техническо средство
Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели
Изтичане на вода и пара
Злоумишлени действия на трети лица вкл. умишлен пожар (палеж)
Щети от ремонтни дейности на съседи
Късо съединение /или токов удар
Разходи за ключарски услуги
Гражданска отговорност към трети лица
Покрития за ограда и гараж
Възможност за обезпечение по кредит
Застраховка на гараж
Застраховка на ограда
Застраховка на соларни панели на покрив

Минималният срок на застрахователното покритие е 1 година. Застраховката може да се сключи безсрочно, като плащането на премията в уговорените срокове осигурява застрахователно покритие без необходимост от сключване на нов договор, или за определен срок посочен от клиента. 

КЪДЕ ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА

Купи застраховка "Любим дом Стандарт" изцяло онлайн с няколко клика и получи полицата директно на твоя имейл.

Продуктът се предлага и може да бъде купен в клоновата мрежа на Банка ДСК с възможност за обезпечение по кредит или като самостоятелна застраховка

Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
При настъпване на застрахователно събитие по Основно покритие, Злоумишлени действия, Умишлен пожар,  Земетресение е необходимо да се свържеш с нас до 3 работни дни. За Кражба чрез взлом и/или кражба чрез техническо средство срокът за уведомление е до 24 часа от узнаване за настъпване на събитието.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: 


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA  e безплатно видео приложение за осъществяване наоглед при щети в дома ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет. Повече информация на телефон 0700 123 32.
 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие
  1. Чрез телефонно обаждане към 0 700 123 32
  2. Чрез подаване на Уведомление за щета
 • Стъпка 2
  Извършване на оглед

  Варианти за оглед, според спецификата на събитието и размера на уврежданията:

  1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон. 
  2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
  3. Работа само по документи.
 • Стъпка 3
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие
  1. Документи, които се изискват при всички случаи:
   • Документ за собственост
   • Банкова сметка на Застрахования
  2. Документи при специфични събития:
   • Пожар – служебна бележка от РС ПБЗН
   • Земетресение – служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус
   • Кражба – служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
   • Злоумишлени действия на трети лица - служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
 • Стъпка 4
  Калкулиране на вредите
  1. Чрез експертна оценка: оценяват се конкретно установени увреждания по застрахованите обекти, съгласно средни пазарни цени за възстановяване на имуществото във вида му преди събитието.
  2. Чрез представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от страна на Застрахователя.
 • Стъпка 5
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета

  Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Застраховките за дома и имуществото защитават вашата собственост и ви осигуряват финансова сигурност при множество рискове, които може да претърпите. Застраховките покриват пълно или частично увреждане на вашето имущество, като е важно да проверите какви точно рискове покрива полицата, която сте си избрали и сте сключили. Наличието на подходящата застраховка и правилно избраните рискове, които покрива тя, ще ви осигури финансово обезпечение в трудна ситуация и увреждане на собствеността Ви.

Чрез застраховка “Любим дом Стандарт” можете да осигурите финансова защита на имота и вещите си в случай на множество непредвидени събития, като основното и допълнителните покрития осигуряват защита при над 15 риска, сред които кражби, наводнения, пожар, земетресение, природни бедствия и др.

Застраховката "Любим дом Стандарт" е предназначена за имоти на стойност до 4 милиона лева. Точната сума, която ще Ви бъде изплатена при настъпване на застрахователно събитие, зависи от множество фактори и оценки на степента на увреждане на имуществото в конкретната ситуация.

Някои от избираемите покрития са с лимити на сумите, които се изплащат от застрахователя, които са коректно и конкретно посочени във Вашата полица.

Не се изисква първоначален оглед на жилището или имуществото при сключването на застраховката.

Оглед е необходим при настъпване на щета с цел да се определи размера на щетата и съответно на обезщетението. Групама Застраховане предлага и първоначален дистанционен оглед на щета по имуществената застраховка чрез специалното приложение Groupama Video Assistant.

Много неща могат да повлияят за крайната цена на Вашата застраховка. Основните фактори, от които зависи крайната сума, която ще платите, са:

 • Площ и сумата, за която застраховате имота
 • Покритите рискове, които избирате да добавите към основното покритие на застраховката
 • История на претенциите

С нашия удобен онлайн калкулатор, можете лесно да изчислите сумата на Вашата застраховка, както и да видите сумите за всяко от допълнителните покрития. Калкулирайте бързо и удобно цената на Вашата застраховка тук.

При настъпване на застрахователно събитие по Основно покритие, Злоумишлени действия, Умишлен пожар,  Земетресение е необходимо да се свържеш с нас до 3 работни дни. За Кражба чрез взлом и/или кражба чрез техническо средство срокът за уведомление е до 24 часа от узнаване за настъпване на събитието.

На тел.: 0700 123 32;
В наш офис;
На имейл - office@groupama.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ e безплатно видео приложение за осъществяване на оглед при щети в дома ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет.
Застрахователят се произнася по заведената щета и претенция до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
Още за стъпките при щета, може да видите тук.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
При настъпване на застрахователно събитие по Основно покритие, Злоумишлени действия, Умишлен пожар,  Земетресение е необходимо да се свържеш с нас до 3 работни дни. За Кражба чрез взлом и/или кражба чрез техническо средство срокът за уведомление е до 24 часа от узнаване за настъпване на събитието.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: 


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA  e безплатно видео приложение за осъществяване наоглед при щети в дома ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет. Повече информация на телефон 0700 123 32.
 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие
  1. Чрез телефонно обаждане към 0 700 123 32
  2. Чрез подаване на Уведомление за щета
 • Стъпка 2
  Извършване на оглед

  Варианти за оглед, според спецификата на събитието и размера на уврежданията:

  1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон. 
  2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
  3. Работа само по документи.
 • Стъпка 3
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие
  1. Документи, които се изискват при всички случаи:
   • Документ за собственост
   • Банкова сметка на Застрахования
  2. Документи при специфични събития:
   • Пожар – служебна бележка от РС ПБЗН
   • Земетресение – служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус
   • Кражба – служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
   • Злоумишлени действия на трети лица - служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
 • Стъпка 4
  Калкулиране на вредите
  1. Чрез експертна оценка: оценяват се конкретно установени увреждания по застрахованите обекти, съгласно средни пазарни цени за възстановяване на имуществото във вида му преди събитието.
  2. Чрез представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от страна на Застрахователя.
 • Стъпка 5
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета

  Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Застраховките за дома и имуществото защитават вашата собственост и ви осигуряват финансова сигурност при множество рискове, които може да претърпите. Застраховките покриват пълно или частично увреждане на вашето имущество, като е важно да проверите какви точно рискове покрива полицата, която сте си избрали и сте сключили. Наличието на подходящата застраховка и правилно избраните рискове, които покрива тя, ще ви осигури финансово обезпечение в трудна ситуация и увреждане на собствеността Ви.

Чрез застраховка “Любим дом Стандарт” можете да осигурите финансова защита на имота и вещите си в случай на множество непредвидени събития, като основното и допълнителните покрития осигуряват защита при над 15 риска, сред които кражби, наводнения, пожар, земетресение, природни бедствия и др.

Застраховката "Любим дом Стандарт" е предназначена за имоти на стойност до 4 милиона лева. Точната сума, която ще Ви бъде изплатена при настъпване на застрахователно събитие, зависи от множество фактори и оценки на степента на увреждане на имуществото в конкретната ситуация.

Някои от избираемите покрития са с лимити на сумите, които се изплащат от застрахователя, които са коректно и конкретно посочени във Вашата полица.

Не се изисква първоначален оглед на жилището или имуществото при сключването на застраховката.

Оглед е необходим при настъпване на щета с цел да се определи размера на щетата и съответно на обезщетението. Групама Застраховане предлага и първоначален дистанционен оглед на щета по имуществената застраховка чрез специалното приложение Groupama Video Assistant.

Много неща могат да повлияят за крайната цена на Вашата застраховка. Основните фактори, от които зависи крайната сума, която ще платите, са:

 • Площ и сумата, за която застраховате имота
 • Покритите рискове, които избирате да добавите към основното покритие на застраховката
 • История на претенциите

С нашия удобен онлайн калкулатор, можете лесно да изчислите сумата на Вашата застраховка, както и да видите сумите за всяко от допълнителните покрития. Калкулирайте бързо и удобно цената на Вашата застраховка тук.

При настъпване на застрахователно събитие по Основно покритие, Злоумишлени действия, Умишлен пожар,  Земетресение е необходимо да се свържеш с нас до 3 работни дни. За Кражба чрез взлом и/или кражба чрез техническо средство срокът за уведомление е до 24 часа от узнаване за настъпване на събитието.

На тел.: 0700 123 32;
В наш офис;
На имейл - office@groupama.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ e безплатно видео приложение за осъществяване на оглед при щети в дома ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет.
Застрахователят се произнася по заведената щета и претенция до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
Още за стъпките при щета, може да видите тук.

ОНЛАЙН УСЛУГИ

Вече си клиент? Влез в твоето място! Специалният онлайн клиентски портал My Groupama предоставя информация за твоята застраховка по всяко време и достъп до различни дигитални услуги.  

Информирай се за твоите покрития и лимити
Информирай се за твоите покрития и лимити
Проследи статуса на заявена щета
Проследи статуса на заявена щета
Плати вноска
Плати вноска