Имуществени застраховки

Пълна защита за твоето жилище, обзавеждане и членовете на домакинството
Защита дори и за незавършени обекти на "Акт 14"
Защита дори и за незавършени обекти на "Акт 14"
Допълнителна сигурност за твоя жилищен или ипотечен кредит
Допълнителна сигурност за твоя жилищен или ипотечен кредит
Оглед на щети от разстояние чрез смартфон
Оглед на щети от разстояние чрез смартфон
Бързо изплащане на щети до 7 дни
Бързо изплащане на щети до 7 дни
Имуществените застраховки на Групама предлагат разнообразен набор от покрития и застрахователни суми според специфичните нужди на клиента да защити своето жилище.
Застраховките могат да бъдат сключени както самостоятелно, така и като обезпечение към жилищен или ипотечен банков кредит.
Минимална защита
за Вашия дом
Максимална защита
за Вашия дом
Максимална защита
за Вашия дом
Застрахователна сума до 1 000 000 лв до 2 000 000 лв до 4 000 000 лв
Застраховка "Пожар и други щети на имущество" Застраховка "Любим дом" Застраховка "Любим дом Стандарт"
Покритие Научи повече Научи повече Купи онлайн
Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
Разходи за разчистване и спасяване на имущество
Разходи за разчистване и спасяване на имущество
Природни бедствия
Природни бедствия
Изтичане на вода и пара
Изтичане на вода и пара
Свличане или срутване на земни пластове
Свличане или срутване на земни пластове
Увреждане на имущества следствие удар от превозно средство или животно
Увреждане на имущества следствие удар от превозно средство или животно
Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели
Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели
Кражба чрез взлом
Кражба чрез взлом
Злоумишлени действия на трети лица
Злоумишлени действия на трети лица
Земетресение
Земетресение
Умишлен пожар (палеж)
Умишлен пожар (палеж)
Късо съединение /или токов удар
Късо съединение /или токов удар
Гражданска отговорност към трети лица
Гражданска отговорност към трети лица
Разходи за временно/алтернативно настаняване
Разходи за временно/алтернативно настаняване
Злополука на членовете на домакинството
Злополука на членовете на домакинството
Тавани, мазета и гаражи
Тавани, мазета и гаражи
Ограда, гараж
Ограда, гараж
Възможност за обезпечение по кредит
Възможност за обезпечение по кредит
Щети от ремонтни дейности на съседи
Щети от ремонтни дейности на съседи
Разходи за ключарски услуги
Разходи за ключарски услуги
Басейни, огради, беседки, навеси и др., които не са част от къщата
Басейни, огради, беседки, навеси и др., които не са част от къщата
Ландшафт – градини, саксии и цветя
Ландшафт – градини, саксии и цветя
Спортна екипировка
Спортна екипировка
Отмяна на пътуване
Отмяна на пътуване
Увреждане от действие на морски вълни
Увреждане от действие на морски вълни
Ударна/звукова вълна
Ударна/звукова вълна
Загуба на доход от наем
Загуба на доход от наем
Въоръжен грабеж
Въоръжен грабеж
Вандализъм
Вандализъм

Легенда

включено покритие

покритие по избор на клиента