Предимства 

ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН! Калкулирай, сключи и плати застраховка за минути!
ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН! Калкулирай, сключи и плати застраховка за минути!
24/7 денонощeн асистанс в цял свят при злополука и внезапно заболяване при пътуване в чужбина
24/7 денонощeн асистанс в цял свят при злополука и внезапно заболяване при пътуване в чужбина
Няма възрастово ограничение за сключване на застраховката
Няма възрастово ограничение за сключване на застраховката
Покритие по време на работа и любителски или професионални спортове
Покритие по време на работа и любителски или професионални спортове
По-малко от 1 лев на ден с покритие за Covid
По-малко от 1 лев на ден с покритие за Covid

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА

От застраховката могат да се възползват български и чуждестранни физически лица, пътуващи извън територията на Р. България с цел туризъм, работа или спорт. Застраховката няма ограничение по отношение на възрастта на пътуващите. 

Всяко пътуване крие изненади! Застраховка "Помощ при пътуване" ти осигурява подкрепа при необходимост от спешна медицинска помощ, с осигурен денонощен асистанс на български език и мрежа от партньорски клиники където и да се намираш по света.  

Покрити рискове
Лимит на отговорност
Основно покритие

*Във валутата по основно покритие

от 5 000 EUR/USD до 100 000 EUR/USD

Медицински разноски при злополука и/или внезапно заболяване; включително Ковид покритие до 5 000 EUR/USD

спешна стоматологична помощ (до 150 евро);

медицинско транспортиране до Република България;

репатриране в случай на смърт при злополука и/или внезапно заболяване;

разходи за медицинско лице или член от семейството, придружаващ пострадалия.

Медицински разноски при злополука и/или внезапно заболяване; включително Ковид покритие до 5 000 EUR/USD
Спешна стоматологична помощ;
Спешна стоматологична помощ;
до 400 EUR / USD
Медицинско транспортиране до Република България;
Медицинско транспортиране до Република България;
Репатриране в случай на смърт при злополука и/или внезапно заболяване;
Репатриране в случай на смърт при злополука и/или внезапно заболяване;
Разходи за медицинско лице или член от семейството, придружаващ пострадалия.
Разходи за медицинско лице или член от семейството, придружаващ пострадалия.
Гражданска отговорност
Гражданска отговорност
до 1 000 EUR/USD
Правна помощ
Правна помощ
до 1 000 EUR/USD
Опционално покритие
Опционално покритие
до 10% от лимита по
основно покритие, макс. 5 000 EUR/USD
Спасителни разноски
Спасителни разноски
до 10% от лимита по
основно покритие, макс. 5 000 EUR/USD
Допълнително покритие 1 000 EUR/USD до 10 000 EUR/USD
Смърт от злополука; трайно намалена или загубена работоспособност от злополука.
Смърт от злополука; трайно намалена или загубена работоспособност от злополука.
Разширено покритие „Други рискове, свързани с пътуването“
А) Багаж и документи
А) Багаж и документи
Загуба на личен багаж
Загуба на личен багаж
до 200 EUR/USD за един брой багаж до 400 EUR/USD в агрегат
Закъснение на личен багаж
Закъснение на личен багаж
до 50 EUR/USD за закъснение до 24 часа и до 100 EUR/USD над 24 часа
Възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи
Възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи
до 100 EUR/USD
Б) „Промяна в престоя“
Б) „Промяна в престоя“
Удължаване на престоя
Удължаване на престоя
до 4 нощувки с лимит до 50 EUR/USD на нощувка
Преждевременно спешно завръщане
Преждевременно спешно завръщане
до 500 EUR/USD
Закъснение на полет
Закъснение на полет
До 10 EUR/USD на час, макс. лимит 100 EUR/USD
Пропускане на свързващ полет
Пропускане на свързващ полет
до 100 EUR/USD
В) „Къмпинг“
В) „Къмпинг“
Пожар, мълния, експлозия, природни бедствия и др.
до 250 EUR/USD
Разходи за временно принудително настаняване
Разходи за временно принудително настаняване
до 50 EUR/USD на ден; до 2 дена
Обща гражданска отговорност.
Обща гражданска отговорност.
до 250 EUR/USD

Застраховка "Помощ при пътуване" предлага възможност за покритие при работа или упражняване на спортни дейности в чужбина като:

ски, сноуборд, сърф (включително и уинд сърф), гмуркане до 10м дълбочина и други.  

Вариант на застраховка “Помощ при пътуване”, който осигурява денонощен асистанс в цял свят за многократни пътувания в чужбина в рамките на една календарна година.

Можеш да избираш сам своето застрахователно покритие с продължителност на престоя до 30, 60 и 90 дни и застрахователна сума от 10 000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD

Сега с включено Ковид покритие до 5 000 EUR/USD.

Застраховката може да бъде валидна за цял свят, с изключение на Република България, съобразно избраната георафска зона:

Зона 1 - географските граници на  Европа, с изключение на Република Турция, Република България и страната по местоживеене.

Зона 2 - цял свят, с изключение на САЩ, Канада, Република България и страната по местоживеене.

Зона 3 - цял свят, с включени САЩ и Канада, с изключение на Република България и страната по местоживеене

Продължителността на застраховката за пътуване обикновено се определя от датата на заминаване до датата на връщане. Ако пътуваш често, можеш да закупиш годишна застраховка във вариант "Мултитрип", която ти предоставя покритие за няколко пътувания през годината.

Застраховката се сключва преди датата на пътуване като може да се опредили и конкретен час за стартиране на нейната валидност.  

Цената на застраховката зависи от параметрите на твоето пътуване, например: продължителност, брой туристи, дестинация и др. За да провериш цената на твоята застраховка, можеш да посетиш нашия онлайн калкулатор и да закупиш своята полица изцяло онлайн. 


Още информацияЗастрахователят се произнася до 15 работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента

Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие
  1. Чрез незабавно уведомление на АСИСТИРАЩАТА КОМПАНИЯ на тел.: + 359 2 850 89 89, но не по късно от три работни дни от узнаването за застрахователното събитие.
  2. Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси
 • Стъпка 2
  Необходими документи

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Медицински разходи:
   • Медицински документи от проведения преглед (медицински доклад, рецепти);
   • Оригинали на платежните документи, изследвания и закупени медикаменти.
  2. Загуба/закъснение на личен багаж:
   • Уведомление до авиокомпанията за закъснението на багажа;
   • Билет за съответния полет;
   • Изходящ от авиокомпанията документ, доказващ събитието и връщането на багажa Ви, (с дати и часове.)
  3. Закъснение на багаж, превозван със самолет, с повече от 6 часа:
   • Оригиналите на всички платежни документи, с които да удостоверите закупуването на вещите от първа необходимост;
   • Документ от авиопревозвача, удостоверяващ часа на закъснение на багажа.

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
Свали
Информация по реда на закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/

От застраховката могат да се възползват български и чуждестранни физически лица, пътуващи извън територията на Р. България с цел туризъм, работа или спорт. Застраховката няма ограничение по отношение на възрастта на пътуващите. 

Всяко пътуване крие изненади! Застраховка "Помощ при пътуване" ти осигурява подкрепа при необходимост от спешна медицинска помощ, с осигурен денонощен асистанс на български език и мрежа от партньорски клиники където и да се намираш по света.  

Покрити рискове
Лимит на отговорност
Основно покритие

*Във валутата по основно покритие

от 5 000 EUR/USD до 100 000 EUR/USD

Медицински разноски при злополука и/или внезапно заболяване; включително Ковид покритие до 5 000 EUR/USD

спешна стоматологична помощ (до 150 евро);

медицинско транспортиране до Република България;

репатриране в случай на смърт при злополука и/или внезапно заболяване;

разходи за медицинско лице или член от семейството, придружаващ пострадалия.

Медицински разноски при злополука и/или внезапно заболяване; включително Ковид покритие до 5 000 EUR/USD
Спешна стоматологична помощ;
Спешна стоматологична помощ;
до 400 EUR / USD
Медицинско транспортиране до Република България;
Медицинско транспортиране до Република България;
Репатриране в случай на смърт при злополука и/или внезапно заболяване;
Репатриране в случай на смърт при злополука и/или внезапно заболяване;
Разходи за медицинско лице или член от семейството, придружаващ пострадалия.
Разходи за медицинско лице или член от семейството, придружаващ пострадалия.
Гражданска отговорност
Гражданска отговорност
до 1 000 EUR/USD
Правна помощ
Правна помощ
до 1 000 EUR/USD
Опционално покритие
Опционално покритие
до 10% от лимита по
основно покритие, макс. 5 000 EUR/USD
Спасителни разноски
Спасителни разноски
до 10% от лимита по
основно покритие, макс. 5 000 EUR/USD
Допълнително покритие 1 000 EUR/USD до 10 000 EUR/USD
Смърт от злополука; трайно намалена или загубена работоспособност от злополука.
Смърт от злополука; трайно намалена или загубена работоспособност от злополука.
Разширено покритие „Други рискове, свързани с пътуването“
А) Багаж и документи
А) Багаж и документи
Загуба на личен багаж
Загуба на личен багаж
до 200 EUR/USD за един брой багаж до 400 EUR/USD в агрегат
Закъснение на личен багаж
Закъснение на личен багаж
до 50 EUR/USD за закъснение до 24 часа и до 100 EUR/USD над 24 часа
Възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи
Възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи
до 100 EUR/USD
Б) „Промяна в престоя“
Б) „Промяна в престоя“
Удължаване на престоя
Удължаване на престоя
до 4 нощувки с лимит до 50 EUR/USD на нощувка
Преждевременно спешно завръщане
Преждевременно спешно завръщане
до 500 EUR/USD
Закъснение на полет
Закъснение на полет
До 10 EUR/USD на час, макс. лимит 100 EUR/USD
Пропускане на свързващ полет
Пропускане на свързващ полет
до 100 EUR/USD
В) „Къмпинг“
В) „Къмпинг“
Пожар, мълния, експлозия, природни бедствия и др.
до 250 EUR/USD
Разходи за временно принудително настаняване
Разходи за временно принудително настаняване
до 50 EUR/USD на ден; до 2 дена
Обща гражданска отговорност.
Обща гражданска отговорност.
до 250 EUR/USD

Застраховка "Помощ при пътуване" предлага възможност за покритие при работа или упражняване на спортни дейности в чужбина като:

ски, сноуборд, сърф (включително и уинд сърф), гмуркане до 10м дълбочина и други.  

Вариант на застраховка “Помощ при пътуване”, който осигурява денонощен асистанс в цял свят за многократни пътувания в чужбина в рамките на една календарна година.

Можеш да избираш сам своето застрахователно покритие с продължителност на престоя до 30, 60 и 90 дни и застрахователна сума от 10 000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD

Сега с включено Ковид покритие до 5 000 EUR/USD.

Застраховката може да бъде валидна за цял свят, с изключение на Република България, съобразно избраната георафска зона:

Зона 1 - географските граници на  Европа, с изключение на Република Турция, Република България и страната по местоживеене.

Зона 2 - цял свят, с изключение на САЩ, Канада, Република България и страната по местоживеене.

Зона 3 - цял свят, с включени САЩ и Канада, с изключение на Република България и страната по местоживеене

Продължителността на застраховката за пътуване обикновено се определя от датата на заминаване до датата на връщане. Ако пътуваш често, можеш да закупиш годишна застраховка във вариант "Мултитрип", която ти предоставя покритие за няколко пътувания през годината.

Застраховката се сключва преди датата на пътуване като може да се опредили и конкретен час за стартиране на нейната валидност.  

Цената на застраховката зависи от параметрите на твоето пътуване, например: продължителност, брой туристи, дестинация и др. За да провериш цената на твоята застраховка, можеш да посетиш нашия онлайн калкулатор и да закупиш своята полица изцяло онлайн. 


Още информацияЗастрахователят се произнася до 15 работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента

Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие
  1. Чрез незабавно уведомление на АСИСТИРАЩАТА КОМПАНИЯ на тел.: + 359 2 850 89 89, но не по късно от три работни дни от узнаването за застрахователното събитие.
  2. Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси
 • Стъпка 2
  Необходими документи

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Медицински разходи:
   • Медицински документи от проведения преглед (медицински доклад, рецепти);
   • Оригинали на платежните документи, изследвания и закупени медикаменти.
  2. Загуба/закъснение на личен багаж:
   • Уведомление до авиокомпанията за закъснението на багажа;
   • Билет за съответния полет;
   • Изходящ от авиокомпанията документ, доказващ събитието и връщането на багажa Ви, (с дати и часове.)
  3. Закъснение на багаж, превозван със самолет, с повече от 6 часа:
   • Оригиналите на всички платежни документи, с които да удостоверите закупуването на вещите от първа необходимост;
   • Документ от авиопревозвача, удостоверяващ часа на закъснение на багажа.

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
Свали
Информация по реда на закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/

Подобни продукти