Отговорност на работодателя

Осигурете защита за Вас и Вашите служители, за да бъде бизнесът Ви по-успешен!

Тази застраховка е предназначена за юридически лица и еднолични търговци в качеството им на работодатели на техните работници и служители по трудов договор.

Застраховката е необходима на работодателя, тъй като той носи отговорност за вредите от трудови злополуки на персонала, дори когато няма вина за тяхното настъпване. Предвидена е възможност за разсрочено плащане на премията, както и отстъпка при подновяване на застраховката за следваща застрахователна година.

 • Широк обхват от застрахователни покрития;
 • Може да се договори оптималното за работодателя съотношение на лимити на отговорност за едно лице, събитие и в агрегат;
 • Отстъпки при подновяване на застраховката за следваща поредна година до 20%;
 • Възможност за намаляване на премията при самоучастие на Застрахования до 30%.
 • Вредите от трудови злополуки, причинени при изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя;
 • Вредите от трудови злополуки по време на почивка, прекарана в предприятието;
 • Разходите за защита на Застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на Застрахователя;

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Република България  с възможност за разширение за цял свят. 

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане. Застрахователната премия зависи основно от сферата на дейност, числеността на персонала на трудов договор и договорената комбинация от лимити на отговорност.

За повече информация относно продукта застраховка "Отговорност на работодателя" можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Тази застраховка е предназначена за юридически лица и еднолични търговци в качеството им на работодатели на техните работници и служители по трудов договор.

Застраховката е необходима на работодателя, тъй като той носи отговорност за вредите от трудови злополуки на персонала, дори когато няма вина за тяхното настъпване. Предвидена е възможност за разсрочено плащане на премията, както и отстъпка при подновяване на застраховката за следваща застрахователна година.

 • Широк обхват от застрахователни покрития;
 • Може да се договори оптималното за работодателя съотношение на лимити на отговорност за едно лице, събитие и в агрегат;
 • Отстъпки при подновяване на застраховката за следваща поредна година до 20%;
 • Възможност за намаляване на премията при самоучастие на Застрахования до 30%.
 • Вредите от трудови злополуки, причинени при изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя;
 • Вредите от трудови злополуки по време на почивка, прекарана в предприятието;
 • Разходите за защита на Застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на Застрахователя;

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Република България  с възможност за разширение за цял свят. 

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане. Застрахователната премия зависи основно от сферата на дейност, числеността на персонала на трудов договор и договорената комбинация от лимити на отговорност.

За повече информация относно продукта застраховка "Отговорност на работодателя" можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Подобни продукти